Vytvoriť faktúru

ELEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEX
IČO 17337232
DIČ 2020299105
IČ DPH SK2020299105
Dátum vzniku 11 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEX
Popradská 80
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 010 748 €
Zisk -298 515 €
Aktíva 3 108 131 €
Vlastný kapitál 532 395 €
Kontaktné informácie
Email elex@elexsro.sk
Phone(s) 0255646054, 0255646055, 0255646056
Fax(es) 0255646056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 638,212
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,385
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,385
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,385
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 630,556
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 333
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 333
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 149,943
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 149,943
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,943
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 433,873
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 432,473
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 432,473
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,407
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34,465
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,942
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,271
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 58
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,213
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 638,212
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,881
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,037
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 521,719
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 521,719
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -298,515
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 404,331
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23,950
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,049
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 162
12. Odložený daňový záväzok (481A) 17,739
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 371,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 316,299
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 316,299
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,650
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,565
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,336
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,864
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 548
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,119
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 795,187
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,010,748
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,588
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 792,599
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,215,394
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,296,441
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,563
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 387,726
D. Služby (účtová skupina 51) 275,121
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 178,400
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 125,310
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,300
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,790
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,875
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,243
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,243
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 155,006
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,291,507
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -285,693
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,777
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 450
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) -53
2. Ostatné nákladové úroky (562A) -53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 503
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -446
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -286,139
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,376
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,495
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -298,515
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337232 DIČ: 2020299105 IČ DPH: SK2020299105
 • Sídlo: ELEX, Popradská 80, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04 11.12.1991
  Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07 11.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Horecký 3 320 € (50%) Šancova 23 Bratislava 831 04
  Milan Dobrocký 3 320 € (50%) Eisnerova 17 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2013Nové sidlo:
   Popradská 80 Bratislava 821 06
   20.12.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   21.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.12.1991
   30.07.2003Noví spoločníci:
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 11.12.1991
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 11.12.1991
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.12.1991
   29.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.12.1997Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   09.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava
   Ján Horecký Malinovského 3 Bratislava
   Pavol Kebis Furdekova 4 Bratislava
   Ľubomír Krivosudksý Francisciho 11 Bratislava
   Jozef Novotný Blagoevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.06.1993Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov, výroba rozvádzačov NN
   revízie elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   14.06.1993Zrušené sidlo:
   Francisciho 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
   2. činnosť vyššieho dodávateľa
   3. dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej činnosti alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
   4. sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketingové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-slovenské právnické a fyzické osoby
   5. zabezpečovanie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečovanie informácií pre rozhodovací proces v investorskej, projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   6. obchodná činnosť na území ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   11.12.1991Nové obchodné meno:
   ELEX, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Francisciho 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
   2. činnosť vyššieho dodávateľa
   3. dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej činnosti alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
   4. sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketingové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-slovenské právnické a fyzické osoby
   5. zabezpečovanie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečovanie informácií pre rozhodovací proces v investorskej, projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   6. obchodná činnosť na území ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava
   Ján Horecký Malinovského 3 Bratislava
   Pavol Kebis Furdekova 4 Bratislava
   Ľubomír Krivosudksý Francisciho 11 Bratislava
   Jozef Novotný Blagoevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia