Vytvoriť faktúru

A P R O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A P R O
IČO 17337291
DIČ 2020297312
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A P R O
Palisády 37
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 611 €
Zisk 1 243 €
Aktíva 6 759 €
Vlastný kapitál 6 759 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903473426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,436
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,494
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,436
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,363
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -544
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,243
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,073
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,072
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 239
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,611
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,611
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 806
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 516
C. Služby (účtová skupina 51) 13
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 240
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,805
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,082
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,723
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337291 DIČ: 2020297312
 • Sídlo: A P R O, Palisády 37, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava 08.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľudmila Smidová 2 100 € (30%) Pečnianska 15/103 Bratislava
  Ing. Peter Pivarči 4 900 € (70%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.12.2014Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   Administratívne služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Prevádzkovanie športových zariadení
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Reklamné a marketingové služby
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností vtýchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   Poľnohospodárska činnosť, rastlinná a živočíšna výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava 851 01
   12.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   20.04.1999Nové sidlo:
   Palisády 37 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Révová 23 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ján Fabana Janka Kráľa 3 Rajec N/rajčiankou
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   17.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   16.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Dovoz a vývoz, nákup a predaj, výroba, montáž, servis, design, poradenská činnosť v oblasti managementu a zahranično-obchodných vzťahov včítane zastupovania firiem, marketing a projektovanie v odboroch JKPOV :
   228 farby
   232-235 plasty
   246 hmoty a náterové farby
   283 polotovary z plastov
   347-348 zdroje svetla a svietidlá
   403 stroje na spracovanie dát
   413 náradie remeselnícke
   414 náradie ručné mechanizované
   416 prostriedky a nástroje brúsenia
   431 sušiarne
   515 stroje na povrchovú úpravu
   519 drevoobrábacie stroje
   549 kovanie a zámky
   557 nábytok kovový
   559 výrobky nožiarske a pomôcky kuchynské
   562 výrobky z plastov pre výrobnú spotrebu
   564 nádoby, náčinie stolné, príbory
   583 kameň prírodný
   605 výrobky piliarske
   606 dýhy a preglejky
   607 dosky
   608 výrobky impregnované
   611 výrobky stavebno-stolárske
   612 prvky pre montované stavby z dreva a ostatných hmôt
   613 obaly drevené a prepravné skrine
   614 výrobky ostatné drevárske
   615 nábytok z dreva a ostatných hmôt /mimo kovový/
   618 výrobky košíkárske
   622 papiere a kartóny
   624 papiere a kartóny zušľachtené
   625 lepenky zušľachtené
   626 kartonáž a obalové prostriedky
   636 sklo osvetlovacie
   637-638 sklo užitkové
   643 keramika ozdobná, užitková, ľudová
   644 porcelán užitkový a ozdobný
   645 výrobky hrnčiarske
   697 textílie bytové
   741 hračky a spoločenské hry
   747 výrobky užitého umenia
   751 výrobky mlýnske
   758 látky vonné a chuťové
   761 produkty mora
   762 ryby upravené a výrobky z rýb
   773 výrobky pekárenské
   U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie, je možné ho vyvážať a dovážať len na základe tohto povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   A P R O spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révová 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Dovoz a vývoz, nákup a predaj, výroba, montáž, servis, design, poradenská činnosť v oblasti managementu a zahranično-obchodných vzťahov včítane zastupovania firiem, marketing a projektovanie v odboroch JKPOV :
   228 farby
   232-235 plasty
   246 hmoty a náterové farby
   283 polotovary z plastov
   347-348 zdroje svetla a svietidlá
   403 stroje na spracovanie dát
   413 náradie remeselnícke
   414 náradie ručné mechanizované
   416 prostriedky a nástroje brúsenia
   431 sušiarne
   515 stroje na povrchovú úpravu
   519 drevoobrábacie stroje
   549 kovanie a zámky
   557 nábytok kovový
   559 výrobky nožiarske a pomôcky kuchynské
   562 výrobky z plastov pre výrobnú spotrebu
   564 nádoby, náčinie stolné, príbory
   583 kameň prírodný
   605 výrobky piliarske
   606 dýhy a preglejky
   607 dosky
   608 výrobky impregnované
   611 výrobky stavebno-stolárske
   612 prvky pre montované stavby z dreva a ostatných hmôt
   613 obaly drevené a prepravné skrine
   614 výrobky ostatné drevárske
   615 nábytok z dreva a ostatných hmôt /mimo kovový/
   618 výrobky košíkárske
   622 papiere a kartóny
   624 papiere a kartóny zušľachtené
   625 lepenky zušľachtené
   626 kartonáž a obalové prostriedky
   636 sklo osvetlovacie
   637-638 sklo užitkové
   643 keramika ozdobná, užitková, ľudová
   644 porcelán užitkový a ozdobný
   645 výrobky hrnčiarske
   697 textílie bytové
   741 hračky a spoločenské hry
   747 výrobky užitého umenia
   751 výrobky mlýnske
   758 látky vonné a chuťové
   761 produkty mora
   762 ryby upravené a výrobky z rýb
   773 výrobky pekárenské
   U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie, je možné ho vyvážať a dovážať len na základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ján Fabana Janka Kráľa 3 Rajec N/rajčiankou
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia