Vytvoriť faktúru

SLAVONIA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLAVONIA Bratislava
IČO 17337429
DIČ 2020343105
IČ DPH SK2020343105
Dátum vzniku 17 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLAVONIA Bratislava
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 189 037 €
Zisk -39 414 €
Aktíva 179 620 €
Vlastný kapitál -232 134 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264369622, 0244644188
Mobile phone(s) +421911770812
Fax(es) 0264284356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 143,295
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,207
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,207
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,207
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 16,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 122,511
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 199
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 199
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 79,759
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 73,059
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,059
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,700
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,553
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 131
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,422
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,577
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,577
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,295
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -189,316
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 82,233
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -238,775
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -238,775
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,414
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 332,611
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 328,485
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 323,464
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,464
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,476
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 962
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,752
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 831
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,123
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,123
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 136,067
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 189,037
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 136,067
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,970
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 221,923
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 91,350
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,922
D. Služby (účtová skupina 51) 85,935
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 37,788
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,614
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,534
4. Sociálne náklady (527, 528) 640
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 502
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 500
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 500
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,440
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,486
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,886
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,830
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 115
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 115
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,687
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,687
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,454
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,414
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337429 DIČ: 2020343105 IČ DPH: SK2020343105
 • Sídlo: SLAVONIA Bratislava, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01 17.03.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H. 6 640 € (100%) Wien 1110 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.06.2013Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   19.06.2013Zrušené sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 844 37
   30.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   30.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.03.1992
   29.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   15.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   TECHNOCONSULTA, spol. s r.o. Martanovičova 25 Bratislava
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   24.03.1994Nové sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 844 37
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva a zákaziek
   prípravné práce pre stavbu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   23.03.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných, stavebnomontážnych a montážnych prác, predovšetkým na území ČSFR, Rakúska, Poľska, ZSSR /Ukrajiny/
   2/ Výroba stavebných materiálov a výrobkov pre strechy a fasády
   3/ Nákup stavebných materiálov a predaj stavebných materiálov a tovarov ako aj surovín, ktoré súvisia s činnosťou podniku
   4/ Vývoz a dovoz stavebných materiálov a tovarov ako aj služby, súvisiace s predmetom činnosti podniku, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   5/ Technická projekčná a poradenská činnosť pre výrobný a obchodný program spoločnosti s ručením obmedzeným
   6/ Účasť na iných podnikoch, ktoré zodpovedajú cieľu spoločnosti a zriadenie pobočiek doma i v zahraničí.
   Okrem vyššie uvedených činností budespoločnosť uskutočňovať aj obchody aopatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľuspoločnosti.
   17.12.1991Nové obchodné meno:
   SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných, stavebnomontážnych a montážnych prác, predovšetkým na území ČSFR, Rakúska, Poľska, ZSSR /Ukrajiny/
   2/ Výroba stavebných materiálov a výrobkov pre strechy a fasády
   3/ Nákup stavebných materiálov a predaj stavebných materiálov a tovarov ako aj surovín, ktoré súvisia s činnosťou podniku
   4/ Vývoz a dovoz stavebných materiálov a tovarov ako aj služby, súvisiace s predmetom činnosti podniku, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   5/ Technická projekčná a poradenská činnosť pre výrobný a obchodný program spoločnosti s ručením obmedzeným
   6/ Účasť na iných podnikoch, ktoré zodpovedajú cieľu spoločnosti a zriadenie pobočiek doma i v zahraničí.
   Okrem vyššie uvedených činností budespoločnosť uskutočňovať aj obchody aopatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľuspoločnosti.
   Noví spoločníci:
   SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H. Hauffgasse 3-5 /DG Wien 1110 Rakúska republika
   TECHNOCONSULTA, spol. s r.o. Martanovičova 25 Bratislava
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava