Vytvoriť faktúru

LORBER SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LORBER SLOVAKIA
IČO 17337445
DIČ 2020311205
IČ DPH SK2020311205
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LORBER SLOVAKIA
Grosslingova 6
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 123 €
Zisk -16 448 €
Aktíva 52 643 €
Vlastný kapitál -162 304 €
Kontaktné informácie
Email lorber.slovakia@stonline.sk
Phone(s) 0905211061
Mobile phone(s) 0905211061
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,262
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,259
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,259
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,259
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,853
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,780
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,716
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,716
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 73
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 150
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 150
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,262
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -178,752
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -169,275
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -169,275
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,448
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 244,014
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 75
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 75
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 242,719
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,011
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,011
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 199,033
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 329
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,175
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,123
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,123
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,113
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,260
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,614
D. Služby (účtová skupina 51) 23,166
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,970
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,406
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,540
4. Sociálne náklady (527, 528) 24
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 198
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,215
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,215
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,137
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,667
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 351
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 351
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -351
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,488
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337445 DIČ: 2020311205 IČ DPH: SK2020311205
 • Sídlo: LORBER SLOVAKIA, Grosslingova 6, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Henrik Tomko Grosslingova 6 Bratislava 811 09 22.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Henrik Tomko 3 319 € (50%) Grosslingova 6 Bratislava 811 09
  Helmut Halužan 3 319 € (50%) Graz 8051 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Henrik Tomko Grösslingova 6 Bratislava 811 09
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   LORBER SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing stavebných strojov, strojných obalov a celtových hál
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie činnosti v oblasti vysúšania murív
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Henrik Tomko Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   21.07.1996Zrušené obchodné meno:
   INVITA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľské aktivity:
   sprostredkovanie, prenájom leasing stavebných strojov, strojných obalov, celtových hál, prevádkovanie realitnej kancelárie, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, organizovanie činnosti v oblasti vysúšania murív
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   INVITA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské aktivity:
   sprostredkovanie, prenájom leasing stavebných strojov, strojných obalov, celtových hál, prevádkovanie realitnej kancelárie, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, organizovanie činnosti v oblasti vysúšania murív
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie
   Noví spoločníci:
   Helmut Halužan Augasse 54 Graz 8051 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia