Vytvoriť faktúru

NORDAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NORDAX
IČO 17337542
DIČ 2020344777
IČ DPH SK2020344777
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORDAX
Beniakova 5/A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 200 €
Zisk 752 €
Aktíva 6 372 €
Vlastný kapitál 5 818 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,381
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,954
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,427
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,381
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,569
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 491
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,313
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 752
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,812
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,812
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 85
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,227
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 416
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 416
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,784
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,784
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,712
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337542 DIČ: 2020344777 IČ DPH: SK2020344777
 • Sídlo: NORDAX, Beniakova 5/A, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Norbert Lukács Farduszova 2 Bratislava 20.04.1999
  Ing. Ľudmila Lukácsová Fadruszova 2 Bratislava 841 05 17.05.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Norbert Lukács 3 320 € (50%) Farduszova 2 Bratislava
  Ing. Ľudmila Lukácsová 3 320 € (50%) Fadruszova 2 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.05.2013Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Lukácsová Fadruszova 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Lukácsová Fadruszova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.05.2013
   22.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Lorant Lukács Fadruszova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lorant Lukács Fadruszova 2 Bratislava
   23.02.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Norbert Lukács Farduszova 2 Bratislava
   Lorant Lukács Fadruszova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Norbert Lukács Farduszova 2 Bratislava
   Lorant Lukács Fadruszova 2 Bratislava
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Lorant Lukács Beniakova 5/A Bratislava
   Tibor Lukács Farduszova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lorant Lukács Beniakova 5/A Bratislava
   22.11.1995Nové obchodné meno:
   NORDAX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beniakova 5/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Lorant Lukács Beniakova 5/A Bratislava
   Tibor Lukács Farduszova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lorant Lukács Beniakova 5/A Bratislava
   21.11.1995Zrušené obchodné meno:
   DROKOZ spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 1010 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Greisigerová Popradskej brigády 742/12 Poprad
   Takács Tamásné Lenin u. 155 9200 Mosonmagyaróvár Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudmila Greisigerová Popradskej brigády 742/12 Poprad
   02.12.1993Nové obchodné meno:
   DROKOZ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Devínska cesta 1010 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   prenájom tovaru
   vydavatelská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Greisigerová Popradskej brigády 742/12 Poprad
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudmila Greisigerová Popradskej brigády 742/12 Poprad
   01.12.1993Zrušené obchodné meno:
   DROKOZ Praha spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť /veľkoobchod a maloobchod s priemyselným, potravinárskym a spotrebným tovarom/
   sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-obchodná činnosť /export a import všetkých artiklov, na ktoré podľa platných predpisov netreba mať povolenie/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Greisigerová Popradskej brigády 742/12 Poprad
   Keszeiné Szigeti Mária Liszt F. u. 18/A 9144 Kóny Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   DROKOZ Praha spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť /veľkoobchod a maloobchod s priemyselným, potravinárskym a spotrebným tovarom/
   sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-obchodná činnosť /export a import všetkých artiklov, na ktoré podľa platných predpisov netreba mať povolenie/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Greisigerová Popradskej brigády 742/12 Poprad
   Keszeiné Szigeti Mária Liszt F. u. 18/A 9144 Kóny Maďarská republika
   Takács Tamásné Lenin u. 155 9200 Mosonmagyaróvár Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia