Vytvoriť faktúru

VIENNA GATE GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIENNA GATE GROUP
IČO 17337755
DIČ 2020692531
IČ DPH SK2020692531
Dátum vzniku 09 Decembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VIENNA GATE GROUP
Kopčianska 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 079 €
Zisk -129 449 €
Aktíva 840 753 €
Vlastný kapitál -1 532 086 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,041,313
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 610,145
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,879
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 431,168
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,798
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,292
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,458
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 433
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,065,111
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,320,603
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 664,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 664,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 8,655
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 127,764
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,991,573
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -129,449
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,385,714
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 196,812
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,188,902
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,721
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 167
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,694
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,176,320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 104,079
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 87,961
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,118
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 115,016
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 71
C. Služby (účtová skupina 51) 10,464
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 588
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,971
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 80,688
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,149
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,937
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -10,535
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4,172
X. Výnosové úroky (662) 107
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,065
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 121,724
M. Nákladové úroky (562) 103,439
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,285
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -117,552
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -128,489
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -129,449
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337755 DIČ: 2020692531 IČ DPH: SK2020692531
 • Sídlo: VIENNA GATE GROUP, Kopčianska 8, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Barbora JERGOVá predseda Kopčianska 3756/8 Bratislava- Petržalka 851 01 31.10.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2012Nové sidlo:
   Kopčianska 8 Bratislava- Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Barbora JERGOVá - predseda predstavenstva Kopčianska 3756/8 Bratislava- Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 31.10.2012
   Roland Cornelis Johannes Bouwman - člen predstavenstva Burgemeester van de Borchstraat 15 Holten 7451 CE Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 31.10.2012
   23.11.2012Zrušené sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Adolf Balogh - predseda Stará vinárska 7 Bratislava
   Berend Wim Gerrit Wevers - podpredseda predstavenstva Pelmolenweg 6 Rijssen 7461PR Holandsko Vznik funkcie: 01.07.2005
   Roman Balogh - člen predstavenstva Stará vinárska 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   21.08.2009Nové obchodné meno:
   VIENNA GATE GROUP, a. s.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   20.08.2009Zrušené obchodné meno:
   MEI Slovakia, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   13.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Berend Wim Gerrit Wevers - podpredseda predstavenstva Pelmolenweg 6 Rijssen 7461PR Holandsko Vznik funkcie: 01.07.2005
   Roman Balogh - člen predstavenstva Stará vinárska 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   12.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Ľuboš Fabšič Na hriad-kach 51 Bratislava
   Ing. Ján Kubáň Na hriadkach 49 Bratislava
   30.09.2003Nové obchodné meno:
   MEI Slovakia, a. s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   29.09.2003Zrušené obchodné meno:
   Slovensko-holandská investorská spoločnosť, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papierami
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   05.01.2001Nové obchodné meno:
   Slovensko-holandská investorská spoločnosť, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   04.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Slovensko - holandská investičná spoločnosť, a. s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzickýcho osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   vytváranie a správcovstvo podielových fondov a investičných fondov vrátane investičných privatizačných fondov podľa zákona č. 92/1991 Zb
   15.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing.Ľuboš Fabšič Na hriad-kach 51 Bratislava
   Ing. Ján Kubáň Na hriadkach 49 Bratislava
   JUDr. Adolf Balogh - predseda Stará vinárska 7 Bratislava
   14.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Adolf Balogh - predseda Stará vinárska 7 Bratislava
   Ing.Ľuboš Fabšič Na hriad-kach 51 Bratislava
   Johannes Antonius Josephus Smit 8102KN Raalte Schow DE 78 Holandsko
   24.05.1996Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   23.05.1996Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   03.05.1993Nové obchodné meno:
   Slovensko - holandská investičná spoločnosť, a. s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzickýcho osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   vytváranie a správcovstvo podielových fondov a investičných fondov vrátane investičných privatizačných fondov podľa zákona č. 92/1991 Zb
   obchodovanie s cennými papierami
   02.05.1993Zrušené obchodné meno:
   Slovensko-holandská investičná akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Konventná 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investovanie vlastného kapitálu do akcií spoločností pre podnikateľskú činnosť a kapitálová účasť pri zakladaní podnikateľských spoločností
   investovanie do pozemkov a nehnuteľností
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť pri kapitálových investíciách domáceho, ale najmä zahraničného kapitálu do podnikania na Slovensku (najmä malého a stredného)
   založenie a správcovstvo investičných privatizačných fondov podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Berend Wim Gerrit Wevers Borne Holandsko
   09.12.1991Nové obchodné meno:
   Slovensko-holandská investičná akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Konventná 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   investovanie vlastného kapitálu do akcií spoločností pre podnikateľskú činnosť a kapitálová účasť pri zakladaní podnikateľských spoločností
   investovanie do pozemkov a nehnuteľností
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť pri kapitálových investíciách domáceho, ale najmä zahraničného kapitálu do podnikania na Slovensku (najmä malého a stredného)
   založenie a správcovstvo investičných privatizačných fondov podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Adolf Balogh - predseda Stará vinárska 7 Bratislava
   Ing.Ľuboš Fabšič Na hriad-kach 51 Bratislava
   Berend Wim Gerrit Wevers Borne Holandsko
   Johannes Antonius Josephus Smit 8102KN Raalte Schow DE 78 Holandsko