Vytvoriť faktúru

PARTNER TECHNIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PARTNER TECHNIC
IČO 17337879
DIČ 2020293979
IČ DPH SK2020293979
Dátum vzniku 16 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARTNER TECHNIC
Nám. Slobody 17
81231
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 922 531 €
Zisk 73 341 €
Aktíva 1 366 433 €
Vlastný kapitál 144 238 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262410904, 0905235859
Mobile phone(s) 0905581693, 0918644409, 0905235859
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,205,728
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 53,207
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,774
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,774
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 51,433
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51,433
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,150,473
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 773,620
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 772,646
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 772,646
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 974
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 376,853
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,791
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 351,062
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,048
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,048
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,205,728
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,954
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 398
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 398
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 136,576
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 150,523
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,947
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,341
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,774
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,089
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,089
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) -2,481
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 972,959
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 873,829
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 873,829
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,533
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,988
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,013
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,374
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,162
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,162
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,913,958
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,922,531
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,913,958
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,573
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,811,905
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,041,754
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 73,026
D. Služby (účtová skupina 51) 294,377
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 385,591
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 278,702
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 97,128
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,761
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,203
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,699
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,699
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,255
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 504,801
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,760
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 142
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 142
XII. Kurzové zisky (663) 4,618
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,815
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9
O. Kurzové straty (563) 14,111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,695
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,055
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 95,571
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,230
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337879 DIČ: 2020293979 IČ DPH: SK2020293979
 • Sídlo: PARTNER TECHNIC, Nám. Slobody 17, 81231, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 12.01.2010
  Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 12.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gabriel Řepka 2 224 € (33.5%) Bieloruská 18 Bratislava 821 06
  Ing. Marek Řepka 2 224 € (33.5%) Bieloruská 18 Bratislava 821 06
  Ing. Ladislav Polčík 2 191 € (33%) Topoľčianska 33 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.08.2010Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.01.2010
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.01.2010
   27.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 16 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Flochová Púpavova 3 Bratislava
   27.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 16 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   26.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Flochová Púpavova 3 Bratislava
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   03.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   02.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 17 Bratislava 812 31
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj, distribúcia periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   04.03.1993Zrušené obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   nám. Slobody 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov vrátane dovozu a vývozu s výnimkou prípadov vyžadujúcich osobitné povolenie
   distribúcia, dovoz, vývoz, kúpa a predaj periodickej a neperiodickej tlače, literatúry, CD, LP a videokaziet z tuzemska a zahraničia
   reprografické práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.1991Nové obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   nám. Slobody 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov vrátane dovozu a vývozu s výnimkou prípadov vyžadujúcich osobitné povolenie
   distribúcia, dovoz, vývoz, kúpa a predaj periodickej a neperiodickej tlače, literatúry, CD, LP a videokaziet z tuzemska a zahraničia
   reprografické práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia