Vytvoriť faktúru

ALUNORM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALUNORM
IČO 17337976
DIČ 2020297180
IČ DPH SK2020297180
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALUNORM
Rybničná 59
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 879 €
Zisk 9 470 €
Aktíva 11 179 €
Vlastný kapitál -24 442 €
Kontaktné informácie
Email alunorm.alunorm@gmail.com
Phone(s) +421244871905
Mobile phone(s) +421905159491
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,940
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,940
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,940
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,271
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,178
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,093
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 22,211
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,972
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -31,413
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,470
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,183
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 26
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,157
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,567
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 546
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,964
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 69,879
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 54,752
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,127
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 58,282
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,004
C. Služby (účtová skupina 51) 26,908
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,558
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 446
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 209
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,597
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,840
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 269
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 269
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -269
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,328
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,858
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,470
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337976 DIČ: 2020297180 IČ DPH: SK2020297180
 • Sídlo: ALUNORM, Rybničná 59, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Fridrich Kiss 1 660 € (25%) Bratislava
  Milan Adamík 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Petar Michev Petrov 3 319 € (50%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bartovic Komárnická 22 Bratislava
   06.12.2007Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 35 831 06
   05.12.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   26.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Petar Michev Petrov Sibírska 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petar Michev Petrov Sibírska 52 Bratislava Vznik funkcie: 12.11.1992
   25.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   29.04.1999Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Fridrich Kiss Malinovského 3 Bratislava
   Milan Adamík Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Pavol Bartovic Komárnická 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   28.04.1999Zrušené sidlo:
   Buková 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Adamík Budatínska 3 Bratislava
   Pavol Bartovic Komárnická 22 Bratislava
   Fridrich Kiss Malinovského 3 Bratislava
   Andrej Paulík Novosadská 277 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   01.07.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj, konštrukcia, výroba, servis a montáž výrobkov na báze železa, farebných kovov, plastov
   reklamná, propagačná činnosť, technické zabezpečenie výstav
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti managementu a marketingu
   Noví spoločníci:
   Milan Adamík Budatínska 3 Bratislava
   Pavol Bartovic Komárnická 22 Bratislava
   Fridrich Kiss Malinovského 3 Bratislava
   Andrej Paulík Novosadská 277 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   30.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je táto podnikateľská činnosť:
   spracovanie a kompletáž hliníkových materiálov až po finálne výrobky
   obchodná činnosť s materiálmi a hotovými výrobkami
   výkon poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti technologických zariadení
   zastupovanie iných firiem vrátane výkonu servisnej činnosti v tejto oblasti
   zabezpečovanie dodávateľského inžinieringu
   poskytovanie agentúrnych služieb
   poskytovanie managementných a poradenských služieb
   vykonávanie výstavníckej, reklamnej a propagačnej činnosti
   výkon iných obchodných a obdobných činností, smerujúcich k splneniu cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom zakázané.
   Zrušeny spoločníci:
   Fridrich Kiss Malinovského 88 Bratislava
   Andrej Paulík Novosadská 277 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Vojtech Radics 157 Zlaté Klasy
   Ing. Milan Žúrek Buková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   ALUNORM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Buková 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je táto podnikateľská činnosť:
   spracovanie a kompletáž hliníkových materiálov až po finálne výrobky
   obchodná činnosť s materiálmi a hotovými výrobkami
   výkon poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti technologických zariadení
   zastupovanie iných firiem vrátane výkonu servisnej činnosti v tejto oblasti
   zabezpečovanie dodávateľského inžinieringu
   poskytovanie agentúrnych služieb
   poskytovanie managementných a poradenských služieb
   vykonávanie výstavníckej, reklamnej a propagačnej činnosti
   výkon iných obchodných a obdobných činností, smerujúcich k splneniu cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom zakázané.
   Noví spoločníci:
   Fridrich Kiss Malinovského 88 Bratislava
   Andrej Paulík Novosadská 277 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Vojtech Radics 157 Zlaté Klasy
   Ing. Milan Žúrek Buková 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia