Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi
IČO 17638151
DIČ 2020372684
IČ DPH SK2020372684
Dátum vzniku 12 Marca 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi
Hurbanova Ves
92525
Hurbanova Ves
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 691 €
Zisk -6 188 €
Aktíva 292 679 €
Vlastný kapitál -257 389 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245903228, 0245903057, 0245903604
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 286,568
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,808
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 119,224
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,549
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,675
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) -37,416
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 6,331
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ -64,605
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 20,858
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,760
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 80,473
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 59,856
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,856
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 20,617
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -11,087
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -25,589
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -25,589
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 313
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,189
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 135,374
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 135,374
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 286,568
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -263,577
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 80,778
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 86,753
2. Zmena základného imania +/- 419 -5,975
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,802
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,682
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,682
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 27
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 27
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -346,678
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56,530
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -403,208
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,188
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 550,145
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 544,972
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 544,972
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 544,972
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,841
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 868
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 868
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,755
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,218
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 332
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,994
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,691
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,691
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,737
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,383
D. Služby (účtová skupina 51) 1,402
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,922
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,046
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,094
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 303
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 301
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 445
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 445
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -142
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17638151 DIČ: 2020372684 IČ DPH: SK2020372684
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi, Hurbanova Ves, 92525, Hurbanova Ves
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľudovít Ferenczi člen 109 Hrubý Šúr 04.08.1998
  Vincent Rajcsányi predseda 54 Hurbanova Ves 903 01 15.07.2009
  Emil Kolárik člen 45 Hurbanova Ves 903 01 15.07.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Vincent Rajcsányi - predseda 54 Hurbanova Ves 903 01 Vznik funkcie: 15.07.2009
   Emil Kolárik - člen 45 Hurbanova Ves 903 01 Vznik funkcie: 15.07.2009
   24.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Vincent Rajcsányi - člen 54 Hurbanova Ves
   Emil Kolárik - predseda 45 Hurbanova Ves
   04.08.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Ferenczi - člen 109 Hrubý Šúr
   Vincent Rajcsányi - člen 54 Hurbanova Ves
   Emil Kolárik - predseda 45 Hurbanova Ves
   03.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Ferenczi - člen 109 Hrubý Šúr
   Emil Kolárik - podpredseda 45 Hurbanova Ves
   Jozef Kovačovič - člen 53 Hurbanova Ves
   Vincent Prokša st. - člen 571/27 Jelka
   Marta Repčíkova - predseda 222 Kráľová pri Senci
   Jozef Ruman - člen Hurbanova Ves
   Jana Solčániová - člen Hurbanova Ves
   21.11.1994Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďaľšieho predaja
   zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Ferenczi - člen 109 Hrubý Šúr
   Emil Kolárik - podpredseda 45 Hurbanova Ves
   Jozef Kovačovič - člen 53 Hurbanova Ves
   Vincent Prokša st. - člen 571/27 Jelka
   Marta Repčíkova - predseda 222 Kráľová pri Senci
   Jozef Ruman - člen Hurbanova Ves
   Jana Solčániová - člen Hurbanova Ves
   20.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   pre realizáciu vedeckotechnického pokroku družstvo ďalej zabezpečuje :
   vykonáva a realizuje predaj vlastných poľnohospodárskych výrobkov,ošípaných, odstavčiat
   poskytuje práce a služby pre členov a občanov ako zber obilia,orba a pod.
   zabezpečuje na základe hospodárskych zmlúv s inými organizáciami,vlastnými členmi a ostatnými občanmi spoločnú hospodársku výrobu a inú hospodársku činnosť formou spoločného využitia pôdneho fondu a ostatných základných výrobných fondov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Emil Kolárik - podpredseda 45 Hurbanova Ves
   Marta Repčíková - predsedkyňa 222 Kráľová pri Senci
   19.10.1992Nové sidlo:
   Hurbanova Ves 925 25
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Kolárik - podpredseda 45 Hurbanova Ves
   Marta Repčíková - predsedkyňa 222 Kráľová pri Senci
   18.10.1992Zrušené sidlo:
   Hurbanova Ves
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Olgyai - predseda 44 Hurbanova Ves
   Marta Repčíková - podpredseda 222 Kráľová pri Senci
   12.03.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Hurbanovej Vsi
   Nové sidlo:
   Hurbanova Ves
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   pre realizáciu vedeckotechnického pokroku družstvo ďalej zabezpečuje :
   vykonáva a realizuje predaj vlastných poľnohospodárskych výrobkov,ošípaných, odstavčiat
   poskytuje práce a služby pre členov a občanov ako zber obilia,orba a pod.
   zabezpečuje na základe hospodárskych zmlúv s inými organizáciami,vlastnými členmi a ostatnými občanmi spoločnú hospodársku výrobu a inú hospodársku činnosť formou spoločného využitia pôdneho fondu a ostatných základných výrobných fondov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Olgyai - predseda 44 Hurbanova Ves
   Marta Repčíková - podpredseda 222 Kráľová pri Senci