Vytvoriť faktúru

ALMATEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALMATEX
IČO 17638275
DIČ 2020369659
IČ DPH SK2020369659
Dátum vzniku 21 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALMATEX
Ostredková 1
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 280 710 €
Zisk 2 015 €
Aktíva 109 908 €
Vlastný kapitál 11 517 €
Kontaktné informácie
Email Almatex@almatex.sk
Webová stránka http://www.almatex.sk
Phone(s) +421243422760
Fax(es) 0243411051
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,498
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,498
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,134
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,901
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,901
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 75,399
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,533
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,215
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,015
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,866
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,448
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,512
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,205
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,435
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,300
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,572
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 280,710
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 96,896
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 183,765
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 270,643
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 40,455
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 63,678
C. Služby (účtová skupina 51) 25,763
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 131,040
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,980
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,690
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,067
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 150,765
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,408
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,408
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,250
M. Nákladové úroky (562) 3,561
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,689
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,842
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,225
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,210
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17638275 DIČ: 2020369659 IČ DPH: SK2020369659
 • Sídlo: ALMATEX, Ostredková 1, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava 21.03.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alexandra Hroncová 1 328 € (20%) Staré záhrady 26 Bratislava
  Milan Hronec st. 1 328 € (20%) Bratislava
  Milan Hronec ml. 996 € (15%) Bratislava
  Miroslava Hroncová 996 € (15%) Bratislava
  Andrea Hajdinová 996 € (15%) Bratislava
  Igor Hronec 996 € (15%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Andrea Hajdinová Staré záhrady 26 Bratislava
   Igor Hronec Staré záhrady 26 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   04.02.1997Nové sidlo:
   Ostredková 1 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   čistenie peria
   predaj, servis a opravy šijacích strojov
   03.02.1997Zrušené sidlo:
   Gagarinova 17 Bratislava 821 03
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Andrea Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   ALMATEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 17 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba textilnej, koženkovej a koženej galantérie
   drevovýroba
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   výroba bytového kusového textilu
   výroba paplónov, páperových - perových a antialergických výrobkov všetkého druhu
   zahraničnoobchodná činnosť - import, export
   Noví spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava