Vytvoriť faktúru

TEMPOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEMPOS
IČO 17638364
DIČ 2020373465
IČ DPH SK2020373465
Dátum vzniku 18 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEMPOS
Žarnovova 8
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 062 €
Zisk 13 354 €
Aktíva 464 575 €
Vlastný kapitál 85 553 €
Kontaktné informácie
Email tempos@tempos.sk
Phone(s) 0245923106, 0245923268, 0245923006
Mobile phone(s) 0905606628
Fax(es) 0245923106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 425,770
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 316,015
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 282,821
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,103
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 259,718
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 33,194
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 33,194
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 108,834
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,069
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,231
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,838
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,602
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,602
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,602
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,349
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,518
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,518
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 42,831
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,814
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,450
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 364
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 921
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 921
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 425,770
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,906
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,174
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,174
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 44,545
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,999
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,454
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,354
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 326,807
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 162,327
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 160,988
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,339
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 55,480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,710
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48,447
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,447
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,184
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 729
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,440
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,910
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 782
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 782
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,508
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 57
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 57
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 283,096
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 283,062
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 118,054
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 162,538
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,470
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 258,290
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 77,450
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 88,637
D. Služby (účtová skupina 51) 56,557
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,928
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,385
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,118
4. Sociálne náklady (527, 528) 425
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,680
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,488
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,488
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,550
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,772
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,948
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XII. Kurzové zisky (663) 34
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,492
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,095
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,095
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,396
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,458
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,314
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17638364 DIČ: 2020373465 IČ DPH: SK2020373465
 • Sídlo: TEMPOS, Žarnovova 8, Senec
 • Dátum vzniku: 18 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Hanák Vinohradnícka 4070/2B Senec 903 01 01.07.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zuzana Hanáková 6 639 € (100%) Vinohradnícka 4070/2B Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hanáková Vinohradnícka 4070/2B Senec 903 01
   17.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   05.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hanák Vinohradnícka 4070/2B Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.07.2005
   04.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kosorinec Žarnovova 8 Senec
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kosorinec Žarnovova 8 Senec
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   04.02.2000Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   20.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   19.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   29.04.1996Nové sidlo:
   Žarnovova 8 Senec
   Nové predmety činnosti:
   záložňa
   Noví spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Cecília Kosorincová Žarnovova 8 Senec
   28.04.1996Zrušené sidlo:
   Budovateľská 8 Senec
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Budovateľská 8 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Cecília Kosorincová Budovateľská 8 Senec
   15.07.1993Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu
   podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
   sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a montáž bytového zariadenia a doplnkov
   vykonávanie pomocných stavebných prác
   inžiniersko-obchodná činnosť, servis, predaj a montážne práce predajných automatov
   nákup, predaj a sprostredkovanie klenotov, šperkov, bižutérie, výrobkov z drahých ko- vov, hodiniek a ozdôb všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu podľa platných československých pre- dpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.1991Nové obchodné meno:
   TEMPOS,spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 8 Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž bytového zariadenia a doplnkov
   vykonávanie pomocných stavebných prác
   inžiniersko-obchodná činnosť, servis, predaj a montážne práce predajných automatov
   nákup, predaj a sprostredkovanie klenotov, šperkov, bižutérie, výrobkov z drahých ko- vov, hodiniek a ozdôb všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu podľa platných československých pre- dpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Cecília Kosorincová Budovateľská 8 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Cecília Kosorincová Budovateľská 8 Senec