Vytvoriť faktúru

CS-FALCON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CS-FALCON
IČO 17638658
DIČ 2020390064
IČ DPH SK2020390064
Dátum vzniku 04 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CS-FALCON
Voderadská 10
91935
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 436 287 €
Zisk 598 €
Aktíva 159 408 €
Vlastný kapitál 37 528 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243295244, 0903433848
Mobile phone(s) 0903433848, 0911433848
Fax(es) 0243428967
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 200,115
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 94,924
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 94,924
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 94,924
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,102
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,927
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,927
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 87,289
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 83,313
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83,313
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,976
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,886
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,689
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,197
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,089
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,089
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 200,115
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,960
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,203
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,203
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,348
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,348
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,840
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 58,865
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,025
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 598
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,155
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 80,202
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,276
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 78,926
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,812
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,517
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,517
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,694
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,762
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,236
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,106
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,497
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39,141
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 436,060
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 436,287
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,096
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 431,964
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 422,905
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,602
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 226,977
D. Služby (účtová skupina 51) 61,323
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,184
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,557
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,413
4. Sociálne náklady (527, 528) 214
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 48,954
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,179
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,179
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,967
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,719
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,382
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,158
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,597
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,122
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,122
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,473
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,596
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,786
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,188
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17638658 DIČ: 2020390064 IČ DPH: SK2020390064
 • Sídlo: CS-FALCON, Voderadská 10, 91935, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2007Nové sidlo:
   Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
   Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   27.12.2007Zrušené sidlo:
   Krajná 49a Bratislava 823 66
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   20.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 Vznik funkcie: 26.06.2007
   19.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava 851 04
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok 902 01
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava 841 05
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   20.06.2007Noví spoločníci:
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava 851 04
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok 902 01
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava 841 05
   19.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou
   21.06.2001Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   20.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   06.11.1997Nové sidlo:
   Krajná 49a Bratislava 823 66
   05.11.1997Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   24.01.1995Noví spoločníci:
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   07.12.1993Noví spoločníci:
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   06.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Augustín 1. mája 2 Trnava
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   Ing. Pavol Diener Mladej Gardy 1 Trnava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Božena Silberová Pod Stráňom 4 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Tvrdoň Bernoláková 16 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   23.09.1993Nové obchodné meno:
   CS-FALCON, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Božena Silberová Pod Stráňom 4 Banská Bystrica
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Tvrdoň Bernoláková 16 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   22.09.1993Zrušené obchodné meno:
   CS FALCON, spoločnosť s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Susko Ivan Klobučnícka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   CS FALCON, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   zlievanie železných a neželezných kovov
   opravy motorových vozidiel a garážovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Augustín 1. mája 2 Trnava
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   Ing. Pavol Diener Mladej Gardy 1 Trnava
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Susko Ivan Klobučnícka 4 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava