Vytvoriť faktúru

MCR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MCR
IČO 17640261
DIČ 2020359561
IČ DPH SK2020359561
Dátum vzniku 18 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MCR
Podhorská 1
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 264 493 €
Zisk 9 059 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903250361, +421903410360, +421903600293, +421948493172
Fax(es) 0244873065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 69,011
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 41,181
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,181
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 112,059
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,282
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,050
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,598
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 181,070
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,802
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 349
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,394
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,059
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,268
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,321
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 135,947
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,635
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,059
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,969
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 108,284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 264,493
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 258,450
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 543
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 251,439
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,009
C. Služby (účtová skupina 51) 111,362
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,950
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 414
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 45,174
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,530
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,054
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 79,079
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 629
M. Nákladové úroky (562) 489
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 136
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -624
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,430
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,371
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17640261 DIČ: 2020359561 IČ DPH: SK2020359561
 • Sídlo: MCR, Podhorská 1, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 18 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra 18.04.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Ján Čintala 7 000 € (100%) Podhorská 1 Modra
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   25.07.2007Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra Vznik funkcie: 18.04.1991
   24.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   10.07.2001Nové obchodné meno:
   MCR, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra 900 01
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   09.07.2001Zrušené obchodné meno:
   MCR spoločnosť s ručením obmedeným
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   RNDr. Vladimír Mocko , mCSc. 724 Dunajská Lužná
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   27.09.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   26.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.04.1991Nové obchodné meno:
   MCR spoločnosť s ručením obmedeným
   Nové sidlo:
   Podhorská 1 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka a sprostredkovanie dodávky technického a programového vybavenia
   technické a programové služby
   vývoj, produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   RNDr. Vladimír Mocko , mCSc. 724 Dunajská Lužná
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia