Vytvoriť faktúru

AVANA, výrobné a obchodné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVANA, výrobné a obchodné družstvo
IČO 17640865
DIČ 2020357031
IČ DPH SK2020357031
Dátum vzniku 25 Júna 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo AVANA, výrobné a obchodné družstvo
Mariánska 32/A
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 753 €
Zisk -120 652 €
Aktíva 228 215 €
Vlastný kapitál 124 048 €
Kontaktné informácie
Email office@avana.sk
Phone(s) 0264285093, 0264285167, 0264285210, 0902160019, 0903797173
Mobile phone(s) 0902160019, 0903700566, 0903797173
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 64,300
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 50,421
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,421
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,421
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,971
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,293
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,114
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,114
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 179
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 678
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 678
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,908
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,961
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,947
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,300
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,397
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,397
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,397
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 739
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 169,803
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 169,803
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -69,890
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,187
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -80,077
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,652
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 60,903
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,719
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,719
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 52,811
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,252
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,252
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,389
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,442
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 834
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,380
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,514
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,373
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,753
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,753
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,978
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 775
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,254
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,521
D. Služby (účtová skupina 51) 56,298
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,662
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,121
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,426
4. Sociálne náklady (527, 528) 115
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,584
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,090
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,090
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,099
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -119,501
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -39,841
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 191
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -191
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -119,692
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -120,652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17640865 DIČ: 2020357031 IČ DPH: SK2020357031
 • Sídlo: AVANA, výrobné a obchodné družstvo, Mariánska 32/A, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tomáš Maroš predseda Nová 64 Stupava 900 31 01.12.2006
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.03.2012Nové sidlo:
   Mariánska 32/A Stupava 900 31
   13.03.2012Zrušené sidlo:
   Bezručova 19 Stupava 900 31
   19.01.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
   distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting
   leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Maroš - predseda družstva Nová 64 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.12.2006
   18.01.2007Zrušeny predmety činnosti:
   opravy, zber, čistenie, úprava odevov a pleteného tovaru
   výroba pleteného ošatenia a textilného tovaru, farbenie a úprava bavlnených polotovarov a potlač textilných výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Palkovič - predseda družstva Koprivnická 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.02.2005
   23.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Michal Palkovič - predseda družstva Koprivnická 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.02.2005
   22.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Palkovič Koprivnická 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.02.2005
   11.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Michal Palkovič Koprivnická 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.02.2005
   10.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislava Klostermannová - predseda Rybalkova 33 Bratislava 851 05
   Elena Macková - podpredseda družstva Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Ľubomír Temer Hlavná 579/27 Stupava 900 31
   Milan Vláčilík J. Kráľa 1000/6 Stupava 900 31
   Alena Zelinková Robotnícka 14 Stupava 900 31
   02.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Buršíková Botanická 3 Trnava 917 00
   Silvia Malcová Záhradná 1074/24 Stupava 900 31
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Elena Macková - podpredseda družstva Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Elena Macková Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   03.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Elena Macková Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Silvia Malcová Záhradná 1074/24 Stupava 900 31
   Ľubomír Temer Hlavná 579/27 Stupava 900 31
   Milan Vláčilík J. Kráľa 1000/6 Stupava 900 31
   02.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Bobáková Hviezdoslavova 51 Stupava
   Eva Horecká - podpredseda Nová ulica 333/52 Stupava 900 31
   Marta Jánošíková Mariánska 31 Stupava 900 31
   Terézia Kohútková Hviezdoslavova 661 Stupava 911 31
   Ľudmila Rumlová Sama Chalúpku 11 Stupava 900 31
   04.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Terézia Kohútková Hviezdoslavova 661 Stupava 911 31
   03.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Kvetoslava Temerová Hlavná 579/27 Stupava 900 31
   02.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Marta Buršíková Botanická 3 Trnava 917 00
   Eva Horecká - podpredseda Nová ulica 333/52 Stupava 900 31
   Marta Jánošíková Mariánska 31 Stupava 900 31
   Stanislava Klostermannová - predseda Rybalkova 33 Bratislava 851 05
   Ľudmila Rumlová Sama Chalúpku 11 Stupava 900 31
   Alena Zelinková Robotnícka 14 Stupava 900 31
   01.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Buršíková Botanická 3 Trnava 917 00
   Eva Horecká - podpredseda Nová ulica 333/52 Stupava
   Stanislava Klostermannová - predseda Rybalkova 33 Bratislava 851 05
   Terézia Kohútková Hviezdoslavova 661 Stupava 900 31
   Ladislav Rašla Čajkovského 1 Trnava 917 00
   Ľudmila Rumlová Sama Chalúpku 11 Stupava 900 31
   Ľudmila Uzsáková Dlhá 30 Stupava
   22.09.1995Nový štatutárny orgán:
   Helena Bobáková Hviezdoslavova 51 Stupava
   Kvetoslava Temerová Hlavná 579/27 Stupava 900 31
   21.09.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Elena Macková Mlynská 1001/5 Stupava
   Viera Maxiánová Sama Chalúpku 11 Stupava 900 31
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   AVANA, výrobné a obchodné družstvo
   Nové sidlo:
   Bezručova 19 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj, vlastných a nakupovaných výrobkov, polotovarov, spotrebného a priemyselného tovaru, potravinárskych výrobkov
   vývoz a dovoz priemyselného a spotrebného tovaru
   dealerský predaj tovaru
   opravy, zber, čistenie, úprava odevov a pleteného tovaru
   výroba pleteného ošatenia a textilného tovaru, farbenie a úprava bavlnených polotovarov a potlač textilných výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marta Buršíková Botanická 3 Trnava 917 00
   Eva Horecká - podpredseda Nová ulica 333/52 Stupava
   Stanislava Klostermannová - predseda Rybalkova 33 Bratislava 851 05
   Terézia Kohútková Hviezdoslavova 661 Stupava 900 31
   Elena Macková Mlynská 1001/5 Stupava
   Viera Maxiánová Sama Chalúpku 11 Stupava 900 31
   Ladislav Rašla Čajkovského 1 Trnava 917 00
   Ľudmila Rumlová Sama Chalúpku 11 Stupava 900 31
   Ľudmila Uzsáková Dlhá 30 Stupava