Vytvoriť faktúru

AJPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AJPO
IČO 17641756
DIČ 2020646793
Dátum vzniku 28 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AJPO
Hlavná 997/74
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 183 €
Zisk 439 €
Aktíva 31 208 €
Vlastný kapitál 28 066 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265935568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,830
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,074
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,619
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,830
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,506
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,764
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 439
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,324
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 656
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 468
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 102
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -170
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,183
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,141
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 320
C. Služby (účtová skupina 51) 2,081
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,552
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 188
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,042
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,699
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 123
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -123
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 919
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17641756 DIČ: 2020646793
 • Sídlo: AJPO, Hlavná 997/74, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Podmajerský 6 639 € (100%) Hlavná 997/74 Stupava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Anna Podmajerská Hlavná 997/74 Stupava
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.12.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   správa nehnuteľností vrátane obstarávacích služieb
   vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Anna Podmajerská Hlavná 997/74 Stupava
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   03.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie-vrátane súvisiacich služieb
   iný veľkoobchod-vrátane zahranično obchodnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Podmajerská Hlavná 997/74 Stupava
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   12.02.1993Nové sidlo:
   Hlavná 997/74 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   podnikateľské poradenstvo
   reklamná činnosť
   výroba, vývoj, materiálno-technické zásobovanie, opravy servis a leasing strojov, zariadení a výrobkov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, strojárenstva, elektroniky, stavebníctva, dopravy, drevovýroby a kovovýroby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie-vrátane súvisiacich služieb
   iný veľkoobchod-vrátane zahranično obchodnej činnosti
   11.02.1993Zrušené sidlo:
   Nálepková 997/54 Stupava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území SR
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu (okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie)
   vývoj, výroba, materiálno-technické zásobovanie, opravy, servis a leasing strojov a zariadení v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, strojárenstva, elektroniky, stavebníctva, dopravy, drevovýroby a kovovýroby
   výkup, spracovanie a predaj druhotných surovín
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti ( okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie)
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   28.05.1991Nové obchodné meno:
   AJPO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nálepková 997/54 Stupava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území SR
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu (okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie)
   vývoj, výroba, materiálno-technické zásobovanie, opravy, servis a leasing strojov a zariadení v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, strojárenstva, elektroniky, stavebníctva, dopravy, drevovýroby a kovovýroby
   výkup, spracovanie a predaj druhotných surovín
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti ( okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie)
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   Noví spoločníci:
   Anna Podmajerská Hlavná 997/74 Stupava
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia