Vytvoriť faktúru

MODRAPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MODRAPEX
IČO 17642078
DIČ 2020382155
IČ DPH SK2020382155
Dátum vzniku 11 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODRAPEX
Dolná ulica 6
90001
-
Finančné informácie
Tržby a výnosy 786 176 €
Zisk -29 045 €
Kontaktné informácie
Email info@drevoskladzahrady.sk
Phone(s) 0327715291, 0336474422, 0903248802, 0911590596
Mobile phone(s) +421903248802, +421903648572, +421911262111
Fax(es) 0327715291, 0336474422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 336,563
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 167,366
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 167,366
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 76,922
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 85,313
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,131
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 167,390
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 111,295
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 588
3. Výrobky (123) - /194/ 35,681
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,026
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,707
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,478
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,478
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,188
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,388
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,561
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,827
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,807
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,807
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 336,563
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 211,820
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 190,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 42,565
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,565
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,045
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 124,743
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,863
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,448
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,415
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,780
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,063
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,095
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,032
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,527
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,190
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,702
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,298
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 786,176
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 786,176
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 761,070
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 913
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 547
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 10,168
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 12,582
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 896
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 807,841
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 632,786
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,358
D. Služby (účtová skupina 51) 44,341
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,339
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,370
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,071
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,898
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,752
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,571
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,571
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 694
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,665
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,795
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,501
O. Kurzové straty (563) 488
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,013
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,165
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,045
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17642078 DIČ: 2020382155 IČ DPH: SK2020382155
 • Sídlo: MODRAPEX, Dolná ulica 6, 90001, -
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Urban Mičech Mierová 4 Pezinok 25.05.1999
  Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok 25.05.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Urban Mičech 3 320 € (50%) Mierová 4 Pezinok
  Anna Mičechová 3 320 € (50%) Mierová 4 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.1999Noví spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   24.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   17.03.1995Nové obchodné meno:
   MODRAPEX, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   16.03.1995Zrušené obchodné meno:
   MODRAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Guniš Jeremenkova 28 Bratislava
   Erika Gunišová Jeremenkova 28 Bratislava
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1993Nové sidlo:
   Dolná ulica 6 - 8 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s drevom a drevárskymi výrobkami
   obchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami
   spracovanie dreva a výroba drevárskych výrobkov
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   04.04.1993Zrušené sidlo:
   Dlhá 6 Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť (dovoz, vývoz, nákup, sprostredkovanie a predaj)
   potravinárskych výrobkov a tovaru
   zeleniny,ovocia,zemiakov a strukovín
   zeleniny a ovocia z dovozu
   výroba a predaj chleba a pekárenskych výrobkov
   bufet
   predaj nábytku,bytových doplnkov a spotrebného tovaru
   nákup, spracovanie a predaj dreva a drevárskych výrobkov (s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie,možno obchodovať len s osobitným povolením)
   11.07.1991Nové obchodné meno:
   MODRAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Dlhá 6 Modra
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť (dovoz, vývoz, nákup, sprostredkovanie a predaj)
   potravinárskych výrobkov a tovaru
   zeleniny,ovocia,zemiakov a strukovín
   zeleniny a ovocia z dovozu
   výroba a predaj chleba a pekárenskych výrobkov
   bufet
   predaj nábytku,bytových doplnkov a spotrebného tovaru
   nákup, spracovanie a predaj dreva a drevárskych výrobkov (s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie,možno obchodovať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Guniš Jeremenkova 28 Bratislava
   Erika Gunišová Jeremenkova 28 Bratislava
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia