Vytvoriť faktúru

TERMUS, obchodnoservisné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMUS, obchodnoservisné družstvo
IČO 17642221
DIČ 2020683775
Dátum vzniku 19 Augusta 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo TERMUS, obchodnoservisné družstvo
Dunajská Lužná 737
90042
Dunajská Lužná
Finančné informácie
Zisk -559 €
Aktíva 24 582 €
Vlastný kapitál 17 539 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,503
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,503
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,519
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,294
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,294
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,984
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,984
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,980
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,128
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,128
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,411
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,763
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -352
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -559
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,523
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 67
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 67
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,456
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,253
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,253
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 334
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 258
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -78
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -559
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4266620.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17642221 DIČ: 2020683775
 • Sídlo: TERMUS, obchodnoservisné družstvo, Dunajská Lužná 737, 90042, Dunajská Lužná
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc.Ing. Ján Lešinský, CSc. predseda 724 Dunajská Lužná 04.12.1997
  RNDr. Vladimír Mocko podpredseda 724 Dunajská Lužná 04.12.1997
  PhDr. Stanislav Bajaník člen 714 Dunajská Lužná 04.12.1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Ján Lešinský , CSc. - predseda predstavenstva 724 Dunajská Lužná
   RNDr. Vladimír Mocko - podpredseda predstavenstva 724 Dunajská Lužná
   PhDr. Stanislav Bajaník - člen predstavenstva 714 Dunajská Lužná
   03.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Határ - podpredseda
   Ing. Peter Hermann - člen predstavenstva
   Ing. Milan Chalmovský - predseda družstva
   Ing. Michal Varchola - člen predstavenstva
   Ing. Pavol Záhorák - člen predstavensta
   19.08.1991Nové obchodné meno:
   TERMUS, obchodnoservisné družstvo
   Nové sidlo:
   737 Dunajská Lužná
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   je orientovaný predovšetkým na uspokojovanie potrieb bývania svojich členov a potrieb obyvateľov obce. Ide najmä o: spravovanie majetku objektu kotolne na sídlisku, výrobu a dodávku tepla
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Határ - podpredseda
   Ing. Peter Hermann - člen predstavenstva
   Ing. Milan Chalmovský - predseda družstva
   Ing. Michal Varchola - člen predstavenstva
   Ing. Pavol Záhorák - člen predstavensta