Vytvoriť faktúru

START AUTOMATION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno START AUTOMATION
IČO 17642744
DIČ 2020356800
IČ DPH SK2020356800
Dátum vzniku 24 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo START AUTOMATION
Radlinského 2751
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 318 129 €
Zisk 42 052 €
Kontaktné informácie
Email startaut.ma@startaut.sk
Webová stránka http://www.startaut.sk
Phone(s) +421347723837
Mobile phone(s) +421905447567
Fax(es) 0347743052
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,891
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,891
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,891
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 253,732
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 218,161
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,611
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 255,623
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 177,663
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 54,272
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 54,272
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,428
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 75,911
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 42,052
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 77,960
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 127
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 77,500
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 76,142
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,249
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 109
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 318,129
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 318,129
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 262,711
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 102,665
C. Služby (účtová skupina 51) 124,145
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,995
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 262
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,612
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,032
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 55,418
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 91,319
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 499
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 498
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -494
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,924
P. Daň z príjmov (591, 595) 12,872
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 42,052
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015