Vytvoriť faktúru

TINA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TINA
IČO 17642779
DIČ 2020362872
IČ DPH SK2020362872
Dátum vzniku 19 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TINA
Mlynská 9
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 224 648 €
Zisk 90 598 €
Aktíva 637 282 €
Vlastný kapitál 399 910 €
Kontaktné informácie
Email tina-cafe@stonline.sk
Phone(s) 0245649375, 0245649374
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 672,371
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,748
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,748
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,748
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 633,634
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 255,549
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 255,549
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 96,646
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 96,646
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,646
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 281,439
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,313
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 278,126
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 989
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 989
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 672,371
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 623,617
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 135,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 390,716
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 390,716
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 90,598
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,754
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,754
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,277
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,277
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,989
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,271
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 764,367
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,224,648
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 714,863
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,504
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 459,939
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 342
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,106,689
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 884,365
D. Služby (účtová skupina 51) 127,130
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 65,307
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,747
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,464
4. Sociálne náklady (527, 528) 96
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 949
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,407
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,407
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,531
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,959
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -247,128
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 654
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 631
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 621
O. Kurzové straty (563) 157
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 464
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 33
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 117,992
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,394
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 27,394
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 90,598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17642779 DIČ: 2020362872 IČ DPH: SK2020362872
 • Sídlo: TINA, Mlynská 9, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob 10.03.1995
  Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob 03.09.1998
  Denisa Ingeliová Mlynská 430/9 Senec 903 01 24.04.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tibor Ondrejkovič 3 319 € (50%) 114 Veľký Grob
  Anna Ondrejkovičová 3 319 € (50%) 114 Veľký Grob
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.05.2007Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob 925 27
   Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob 925 27
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Ingeliová Mlynská 430/9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.04.2007
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.10.1995Nové predmety činnosti:
   výroba textilných výrobkov
   10.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   09.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Ondrejkovič - riaditeľ 114 Veľký Grob
   10.02.1993Nové sidlo:
   Mlynská 9 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na báze spracov. vaty
   výroba potravinárskych koncentrátov a i.upravených potravín
   spracovanie a balenie poľnohospodárskych plodín
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   výroba drevených obalov
   Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   09.02.1993Zrušené sidlo:
   Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na spracovacej báze vaty, nevyžadujúcich osobitné povolenie zdravotnej nezávadnosti.
   výroba konfekčných výrobkov
   obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Čaprnka Chmelnického 2 Nitra
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Ladislav Sládeček Červenej armády 70 Senec
   19.06.1991Nové obchodné meno:
   TINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na spracovacej báze vaty, nevyžadujúcich osobitné povolenie zdravotnej nezávadnosti.
   výroba konfekčných výrobkov
   obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Čaprnka Chmelnického 2 Nitra
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Ladislav Sládeček Červenej armády 70 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Ondrejkovič - riaditeľ 114 Veľký Grob