Vytvoriť faktúru

INTERCONTINENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERCONTINENT
IČO 17643163
DIČ 2020359088
IČ DPH SK2020359088
Dátum vzniku 24 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCONTINENT
Šenkvická cesta
90201
Šenkvická cesta Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 187 916 €
Zisk -6 293 €
Aktíva 1 245 519 €
Vlastný kapitál -140 173 €
Kontaktné informácie
Email europecompany@centrum.sk
Phone(s) 0903443000, 0903757550, 0244372200, 0243711227
Mobile phone(s) +421903443000, +421903757550, 0903757550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,170,708
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,170,708
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,525
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,758
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 70
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,511
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,565
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,231,466
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -146,466
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,066
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -148,879
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,293
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,377,932
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,328,953
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 47,795
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,926
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,283
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,342
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,244
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 187,916
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 118
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 187,009
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 789
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 193,033
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,977
C. Služby (účtová skupina 51) 58,837
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 54,055
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,864
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,201
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,099
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,117
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 104,313
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 219
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 219
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -216
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,333
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,293
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17643163 DIČ: 2020359088 IČ DPH: SK2020359088
 • Sídlo: INTERCONTINENT, Šenkvická cesta, 90201, Šenkvická cesta Pezinok
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 14.04.2000
  Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 01.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Mária Pšenková 4 150 € (62.5%) Havlíčková 26 Bratislava 811 04
  Marcela Červenková 2 490 € (37.5%) Studenohorská 41 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2007Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03
   18.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   07.09.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 14.04.2000
   06.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomíra Kovalčíková 199 Most pri Bratislave Vznik funkcie: 01.12.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.04.2000
   14.01.2004Noví spoločníci:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava Vznik funkcie: 01.12.2003
   Mgr. Ľubomíra Kovalčíková 199 Most pri Bratislave Vznik funkcie: 01.12.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.04.2000
   13.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   24.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   prenájom hnuteľného majetku
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   požičiavanie motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
   nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
   prevádzkovanie parkovísk a garážových miest
   kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích služieb/
   prevádzkovanie fitness centra, squashu, biliardu
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu /sauny, solária, hydromasáže/
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie mobilných telefónov a ich príslušenstva
   upratovacie práce
   maliarske a natieračské práce
   administratívne a pisárske práce
   skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prieskum trhu
   organizovanie výstav
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, predaj a požičiavanie audiovizuálnych záznamov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   04.09.2000Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   03.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   19.07.2000Noví spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2003
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   22.05.2000Noví spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Kovalčík Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ján Kovalčík Farského 6 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Kovalčík Farského 6 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Ján Kovalčík Farského 6 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   29.09.1993Nové obchodné meno:
   INTERCONTINENT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická cesta Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   28.09.1993Zrušené obchodné meno:
   Privat service Steinhübel, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šenkvická cesta Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj, leasing, sprostredkovanie kúpy, predaja a leasingu vecí všetkého druhu (okrem vecí, na ktoré treba osobitné povolenie)
   dovoz a vývoz, sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí všetkého druhu okrem vecí, na ktoré treba osobitné povolenie
   zabezpečenie komplexných autoservisných služieb
   zabezpečenie reštauračných a pohostinských služieb
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti požičiavania vecí a v oblasti prepravných služieb
   vytváranie a predaj technických a programových systémov
   zabezpečovanie komplexných služieb spojených s projektovaním, vytváraním, prevádzkovaním a údržbou technických a programových prostriedkov
   sprostredkovanie, nákup a predaj technických a programových prostriedkov
   zabezpečovanie nákupu, predaja a poskytovanie komplexných služieb v oblasti priemyselnej výroby
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.06.1991Nové obchodné meno:
   Privat service Steinhübel, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická cesta Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj, leasing, sprostredkovanie kúpy, predaja a leasingu vecí všetkého druhu (okrem vecí, na ktoré treba osobitné povolenie)
   dovoz a vývoz, sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí všetkého druhu okrem vecí, na ktoré treba osobitné povolenie
   zabezpečenie komplexných autoservisných služieb
   zabezpečenie reštauračných a pohostinských služieb
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti požičiavania vecí a v oblasti prepravných služieb
   vytváranie a predaj technických a programových systémov
   zabezpečovanie komplexných služieb spojených s projektovaním, vytváraním, prevádzkovaním a údržbou technických a programových prostriedkov
   sprostredkovanie, nákup a predaj technických a programových prostriedkov
   zabezpečovanie nákupu, predaja a poskytovanie komplexných služieb v oblasti priemyselnej výroby
   Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia