Vytvoriť faktúru

M E R K O S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno M E R K O S
IČO 18046746
DIČ 2020664008
Dátum vzniku 11 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M E R K O S
Kupeckého ulica 81
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 495 €
Zisk -687 €
Aktíva 4 423 €
Vlastný kapitál -1 360 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336403232, 0903444791, 0336413003
Mobile phone(s) 0903443232
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,531
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,437
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,437
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,278
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 159
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 94
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 94
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,531
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -394
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 703
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 83
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 83
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,132
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 890
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,022
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -687
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,810
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 330
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 330
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 115
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 115
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,495
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,495
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,495
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,618
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 85
D. Služby (účtová skupina 51) 484
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,049
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 780
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 265
4. Sociálne náklady (527, 528) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -123
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 926
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -207
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -687
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016