Vytvoriť faktúru

EUROPLAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROPLAN
IČO 18047173
DIČ 2020362069
IČ DPH SK2020362069
Dátum vzniku 28 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPLAN
Hlboká 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 780 €
Zisk -18 468 €
Aktíva 165 163 €
Vlastný kapitál 46 706 €
Kontaktné informácie
Email europlan@europlan.sk
Webová stránka http://www.europlan.sk
Phone(s) +421245649527
Mobile phone(s) +421905612466
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 81,994
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,987
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,702
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,529
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,529
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 173
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 64,285
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 63,427
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 858
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,034
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,131
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 110,834
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -103,703
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,468
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,028
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 274
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 274
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 82,854
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,286
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,286
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70,586
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 982
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,900
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,780
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,780
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,380
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,163
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 224
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 317
D. Služby (účtová skupina 51) 12,655
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 736
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 736
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,290
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,912
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,383
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,796
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,125
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 55
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 55
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,070
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,125
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,508
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,468
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:18047173 DIČ: 2020362069 IČ DPH: SK2020362069
 • Sídlo: EUROPLAN, Hlboká 1, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 28 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Kadnár Ivanka pri Dunaji 28.08.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Branislav Kadnár 6 639 € (100%) Ivanka pri Dunaji
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.2009Nové obchodné meno:
   EUROPLAN, spol. s r.o.
   31.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kadnár Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 28.08.2001
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kadnár Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji
   30.08.1993Nové sidlo:
   Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   kresličské práce v oblasti strojárstva, elektrotechniky
   konštrukčné práce v elektrotechnike, strojárstve
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie SOFTWARE, - na základe objednávky
   sprostredkovanie obchodu
   28.08.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným