Vytvoriť faktúru

VRABLEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VRABLEC
IČO 18047408
DIČ 2020378195
Dátum vzniku 19 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VRABLEC
Závod 466
Závod
Finančné informácie
Zisk 2 319 €
Aktíva 237 094 €
Vlastný kapitál 5 053 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948327546, +421948254047, +421948310607, +421948270647
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,755
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,755
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 227,596
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 50
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,028
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 238,351
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,373
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 993
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,578
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,319
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 230,978
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,019
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 228,959
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 654
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 228,185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,117
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,982
C. Služby (účtová skupina 51) 4,816
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 319
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,117
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,798
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 16,090
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 16,090
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 16,090
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,973
P. Daň z príjmov (591, 595) 654
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4251302.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:18047408 DIČ: 2020378195
 • Sídlo: VRABLEC, Závod 466, Závod
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72 22.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Vrablec 6 639 € (100%) Janáčkova 731 Závod 908 72
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.08.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   10.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vrablec Janáčkova 731 Závod
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   03.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72 Vznik funkcie: 22.01.2010
   02.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava 841 07
   Anna Vrablecová Bystrická 8 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.03.2006
   08.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Anna Vrablecová Bystrická 8 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.03.2006
   07.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   25.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   16.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava
   20.11.2003Nové predmety činnosti:
   výroba píliarska
   výroba bytových a dekoratívnych doplnkov z dreva
   výroba drevených obalov a drobných drevených výrobkov
   veľkoobchod a maloobchod so strojmi, prístrojmi a technol. zar.
   veľkoobchod a maloobchod so staveb. mater., drevom, drevár. výr.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava
   Štefan Vrablec Janáčkova 731 Závod
   19.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   výroba píliarska
   výroba bytových a dekoratívnych doplnkov z dreva
   výroba drevených obalov a drobných drevených výrobkov
   veľkoobchod a maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou
   veľkoobchod a maloobchod so strojmi, prístrojmi a technol. zar.
   veľkoobchod a maloobchod so staveb. mater., drevom, drevár. výr.
   Zrušeny spoločníci:
   Irena Vidová Sokolská 108 Závod 908 72
   Štefan Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava 841 07
   16.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
   veľkoobchod a maloobchod, s textilom, odevami, obuvou, galantériou
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Irena Vidová Sokolská 108 Závod 908 72
   Štefan Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava 841 07
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Irena Vidová 108 Závod
   Štefan Vrablec 731 Závod
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavol Vrablec 731 Závod
   Ing. Peter Vrablec Nejedlého 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Vrablec
   Ing. Pavol Vrablec
   Ing. Peter Vrablec
   30.10.1992Nové predmety činnosti:
   výroba píliarska
   výroba bytových a dekoratívnych doplnkov z dreva
   výroba drevených obalov a drobných drevených výrobkov
   veľkoobchod a maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou
   veľkoobchod a maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
   veľkoobchod a maloobchod, s textilom, odevami, obuvou, galantériou
   veľkoobchod a maloobchod so strojmi, prístrojmi a technol. zar.
   veľkoobchod a maloobchod so staveb. mater., drevom, drevár. výr.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ferdinand Vrablec
   Ing. Pavol Vrablec
   Ing. Peter Vrablec
   29.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   zastupovanie v obchodných záležitostiach
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.08.1991Nové obchodné meno:
   VRABLEC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   466 Závod
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   zastupovanie v obchodných záležitostiach
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Noví spoločníci:
   Irena Vidová 108 Závod
   Štefan Vrablec 731 Závod
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavol Vrablec 731 Závod
   Ing. Peter Vrablec Nejedlého 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia