Vytvoriť faktúru

H.A.W.K. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H.A.W.K.
IČO 18048030
DIČ 2020360276
IČ DPH SK2020360276
Dátum vzniku 04 Októbra 1991
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo H.A.W.K.
Potočná 2/A
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 954 €
Zisk -24 013 €
Kontaktné informácie
Email info@1malokarpatska.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,927
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,927
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,927
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,373
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 27,922
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,451
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,300
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -57,555
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 664
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -34,206
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,013
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,855
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,382
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 90,473
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,286
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) -13,603
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 853
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,937
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,954
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 50,954
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,615
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,045
C. Služby (účtová skupina 51) 24,400
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 267
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,535
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,363
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,005
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,661
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,491
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,352
M. Nákladové úroky (562) 7,983
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,369
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,352
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -24,013
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:18048030 DIČ: 2020360276 IČ DPH: SK2020360276
 • Sídlo: H.A.W.K., Potočná 2/A, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Waldemar Huczko 0 € (0%) Školská 221/37 Chorvátsky Grob 900 25
  Anna Huczko 0 € (0%) Hlavná 182/131 Pusté Úľany 925 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.11.2008Noví spoločníci:
   Anna Huczko Hlavná 182/131 Pusté Úľany 925 28
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Huczko Hlavná 182/131 Pusté Úľany 925 28 Vznik funkcie: 01.11.2008
   13.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hynek Kosař Kupeckého 28 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hynek Kosař Kupeckého 28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 04.10.1991
   25.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Waldemar Huczko Školská 221/37 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.10.1991
   Ing. Hynek Kosař Kupeckého 28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 04.10.1991
   20.01.2004Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba a oprava motorových dopravných prostriedkov
   obchodná činnosť s dvojstopovými motorovýcmi vozidlami
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva, stavebných hmôt a stavebno-stolárskych výrobkov
   opravy lodí a stavieb, plávajúcich na vode
   obchodná činnosť v oblasti strojárstva a kovových výrobkov
   19.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   stavebníctvo - vykonávanie všetkých remeselných činností
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   výroba a oprava motorových dopravných prostriedkov
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
   opravy a rozvody ústr. kúrenia bez elektroinštalačných prác
   obchodná činnosť s dvojstopovými motorovými vozidlami
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva, stav. hmôt, stav. stol. výrobkov
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
   realitné činnosti
   opravy lodí a stavieb plávajúcich na vode
   obchodná činnosť v oblasti strojárstva a kovových výrobkov
   06.03.2001Nové sidlo:
   Potočná 2/A Pezinok 902 01
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   24.07.2000Noví spoločníci:
   Waldemar Huczko Školská 221/37 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Hynek Kosař Kupeckého 28 Pezinok 902 01
   23.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Waldemar Huczko Bystrická 3 Pezinok
   Ing. Hynek Kosař Šmidkého 5/43 Pezinok
   28.04.1998Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   27.04.1998Zrušené sidlo:
   Obrancov mieru 51 Pezinok 902 01
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   H.A.W.K., v.o.s.
   Nové sidlo:
   Obrancov mieru 51 Pezinok 902 01
   16.05.1993Zrušené obchodné meno:
   HAWK, v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Kupeckého 28 Pezinok
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   HAWK, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Kupeckého 28 Pezinok
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   stavebníctvo - vykonávanie všetkých remeselných činností
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   výroba a oprava motorových dopravných prostriedkov
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
   opravy a rozvody ústr. kúrenia bez elektroinštalačných prác
   obchodná činnosť s dvojstopovými motorovými vozidlami
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva, stav. hmôt, stav. stol. výrobkov
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
   realitné činnosti
   opravy lodí a stavieb plávajúcich na vode
   obchodná činnosť v oblasti strojárstva a kovových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Waldemar Huczko Bystrická 3 Pezinok
   Ing. Hynek Kosař Šmidkého 5/43 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci