Vytvoriť faktúru

VIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIMA
IČO 18048820
DIČ 2020362366
IČ DPH SK2020362366
Dátum vzniku 04 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIMA
Štefánikov park 218/4
90042
Dunajská Lužná
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 828 €
Zisk 1 552 €
Aktíva 28 566 €
Vlastný kapitál -38 813 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902099896
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,576
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,576
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,701
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 951
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 240
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 510
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,277
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,261
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 307
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -45,759
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,552
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,538
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 61,538
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 852
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 964
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 59,722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,828
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,828
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,034
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,039
C. Služby (účtová skupina 51) 1,247
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 386
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,328
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,794
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,542
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 282
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 281
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -282
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,512
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:18048820 DIČ: 2020362366 IČ DPH: SK2020362366
 • Sídlo: VIMA, Štefánikov park 218/4, 90042, Dunajská Lužná
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Iveta Grňová Demänovská 2/7012 Bratislava - Rača 831 06 22.08.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Mihaliak 6 639 € (100%) Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.08.2013Noví spoločníci:
   Milan Mihaliak Okružná 18/557 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Grňová Demänovská 2/7012 Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 22.08.2013
   26.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Milan Mihaliak Okružná 557/18 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Mihaliak Okružná 557/18 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 29.08.2010
   25.08.2010Nové sidlo:
   Štefánikov park 218/4 Dunajská Lužná 900 42
   Noví spoločníci:
   Milan Mihaliak Okružná 557/18 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Mihaliak Okružná 557/18 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 29.08.2010
   24.08.2010Zrušené sidlo:
   Nové Košariská 218 Dunajská Lužná
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   23.08.1995Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   22.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   11.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   10.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1993Nové sidlo:
   Nové Košariská 218 Dunajská Lužná
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s ovocím a zeleninou
   sprostredkovanie obchodu
   podnikateľ. poradenstvo v oblasti poľnohosp. a potravinárstva
   maloobchod s potravinárskym tovarom
   maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
   reklamné činnosti
   18.04.1993Zrušené sidlo:
   Dunajská Lužná
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti
   zabezpečovanie prekladataľskej činnosti
   vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti poľnohospodársktva a potravinárstva vrátane poradenskej činnosti týkajúcej sa aj technologických zariadení
   zabezpečovanie a realizácia dopravných a prepravných služieb súvisiacich s predmetom činnosti
   sprostredkovateľsko-dodávateľská činnosť súvisiaca s obchodnou činnosťou produktov a výrobkov potravinárskych a poľnohospodárskych, spotrebného a ľahkého priemyslu vrátane ovocia a zeleniny, drogistickéno tovaru
   realizácia obchodnej činnosti produktov a výrobkov potravinárskych, poľnohospodárskych, spotrebného a ľahkého priemyslu vrátane ovocia a zeleniny
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   VIMA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská Lužná
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti
   zabezpečovanie prekladataľskej činnosti
   vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti poľnohospodársktva a potravinárstva vrátane poradenskej činnosti týkajúcej sa aj technologických zariadení
   zabezpečovanie a realizácia dopravných a prepravných služieb súvisiacich s predmetom činnosti
   sprostredkovateľsko-dodávateľská činnosť súvisiaca s obchodnou činnosťou produktov a výrobkov potravinárskych a poľnohospodárskych, spotrebného a ľahkého priemyslu vrátane ovocia a zeleniny, drogistickéno tovaru
   realizácia obchodnej činnosti produktov a výrobkov potravinárskych, poľnohospodárskych, spotrebného a ľahkého priemyslu vrátane ovocia a zeleniny
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia