Vytvoriť faktúru

DOKAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOKAR
IČO 18049087
DIČ 2020356877
IČ DPH SK2020356877
Dátum vzniku 19 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOKAR
90067
Láb
Finančné informácie
Tržby a výnosy 162 924 €
Zisk -9 877 €
Aktíva 550 504 €
Vlastný kapitál 2 213 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347790455, 0421347790455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 528,275
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 528,275
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 48,595
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,623
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,278
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,052
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,624
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 594,898
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,664
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 19,969
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 19,969
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,756
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,877
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 602,562
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48,773
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,344
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,179
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,224
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,051
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,890
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,645
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 529,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 162,924
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 162,385
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 539
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 167,898
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,879
C. Služby (účtová skupina 51) 16,177
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 121,369
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,267
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,740
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 466
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,974
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 125,329
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,943
M. Nákladové úroky (562) 1,568
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,375
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,943
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,917
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,877
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:18049087 DIČ: 2020356877 IČ DPH: SK2020356877
 • Sídlo: DOKAR, 90067, Láb
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Koporec 526 Láb 19.09.1991
  Slávka Kompasová Budatínska 3065/79 Bratislava 851 06 15.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Koporec 6 639 € (100%) Láb 900 67
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.04.2014Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Koporec 526 Láb 900 67
   23.04.2014Zrušeny spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   04.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Koporec 526 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   03.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Slávka Kompasová Budatínska 3065/79 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.12.1998
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Kompasová Kopčianska 2442/82 Bratislava
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   20.01.1999Nové obchodné meno:
   DOKAR, spol.s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   účtovnícke práce
   Noví spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slávka Kompasová Kopčianska 2442/82 Bratislava
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   19.01.1999Zrušené obchodné meno:
   DOKAR, spoločnosť s ručením obmedzeným DOKAR, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   10.12.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s potravinami, spotrebným tovarom, kozmetikou, textilom, stavebnými strojmi a zariadením
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   poradensko-konzultačná činnosť v predmete činnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   09.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, nájom a prenájom tovarov všetkého druhu podľa platného čsl.právneho poriadku
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz je potrebné osobitné povolenie
   stavebná činnosť zameraná najmä na inžinierske objekty, hlavná stavebná výroba a vedľajšia stavebná výroba
   drevovýroba a kovovýroba
   požičovňa strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   váženie vozidiel
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   DOKAR, spoločnosť s ručením obmedzeným DOKAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   347 Láb 900 67
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, nájom a prenájom tovarov všetkého druhu podľa platného čsl.právneho poriadku
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz je potrebné osobitné povolenie
   stavebná činnosť zameraná najmä na inžinierske objekty, hlavná stavebná výroba a vedľajšia stavebná výroba
   drevovýroba a kovovýroba
   požičovňa strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   váženie vozidiel
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Noví spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia