Vytvoriť faktúru

I N T E R K O N S T R U K T A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I N T E R K O N S T R U K T A
IČO 18049231
DIČ 2020362608
IČ DPH SK2020362608
Dátum vzniku 13 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I N T E R K O N S T R U K T A
Šamorínska 33
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 424 €
Zisk -36 437 €
Aktíva 251 548 €
Vlastný kapitál -16 216 €
Kontaktné informácie
Email interkonstrukta@stonline.sk
Phone(s) 0245927480, 0245923097
Mobile phone(s) +421911423011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 252,338
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,890
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 233,734
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 714
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 252,338
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -52,653
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 779
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,634
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,437
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 304,991
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,543
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 19,917
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 262,424
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 108,638
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 20,631
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,755
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 114,400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,424
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,424
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,233
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,933
C. Služby (účtová skupina 51) 1,809
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,232
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,809
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,450
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -28,809
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,318
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,668
M. Nákladové úroky (562) 5,556
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,112
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,668
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -35,477
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -36,437
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:18049231 DIČ: 2020362608 IČ DPH: SK2020362608
 • Sídlo: I N T E R K O N S T R U K T A, Šamorínska 33, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 13 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka 11.02.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Mészáros 6 639 € (100%) Školská 472/74 Jelka
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   údržba a úprava zelene
   26.10.2000Nové obchodné meno:
   I N T E R K O N S T R U K T A, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 33 Senec 903 01
   25.10.2000Zrušené obchodné meno:
   I N T E R K O N S T R U K T A spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Poštová ul. 29 Veľký Biel
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka
   11.02.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a dodávky úpravní a čistiarní odpadových vôd
   prevádzanie stavebných a inžinierskych prác
   investičná a stavebno-organizačná činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   leasingová činnosť
   realitné agentúry
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka
   10.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Zahranično a tuzemská výrobná činnosť a služby v oblasti stavebného priemyslu : - výroba, montáž a dodávky úpravní a čistiarní odpadových vôd, -prevádzanie stavebných a inžinierskych prác
   2/ Investičná a stavebno-organizačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír MACKRLE, CSc. Prokofievova 16 Bratislava
   Ladislav MESZÁROS Školská 472/74 Jelka
   Károly GÖRFÖL Rosembergházaspár utca 8 Balatonfüred Maďarská republika
   Ing. Svätopluk MACKRLE, CSc. Pavlíkova 5 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.09.1991Nové obchodné meno:
   I N T E R K O N S T R U K T A spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Poštová ul. 29 Veľký Biel
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Zahranično a tuzemská výrobná činnosť a služby v oblasti stavebného priemyslu : - výroba, montáž a dodávky úpravní a čistiarní odpadových vôd, -prevádzanie stavebných a inžinierskych prác
   2/ Investičná a stavebno-organizačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír MACKRLE, CSc. Prokofievova 16 Bratislava
   Ladislav MESZÁROS Školská 472/74 Jelka
   Károly GÖRFÖL Rosembergházaspár utca 8 Balatonfüred Maďarská republika
   Ing. Svätopluk MACKRLE, CSc. Pavlíkova 5 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ