Vytvoriť faktúru

PERCHLAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERCHLAD
IČO 18049974
DIČ 2020359022
IČ DPH SK2020359022
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERCHLAD
Jesenského 37
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 403 551 €
Zisk 3 292 €
Aktíva 298 851 €
Vlastný kapitál 121 590 €
Kontaktné informácie
Email perchlad@mail.t-com.sk
Phone(s) +421336413423, +421336412384
Mobile phone(s) +421903424105, +421903424106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 218,513
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 140,606
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 140,606
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 349
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,051
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 139,206
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 76,777
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,309
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,435
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,357
4. Zvieratá (124) - /195/ 9,588
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,929
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,057
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 48,057
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,057
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,411
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,328
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,083
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,130
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,130
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 218,513
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,396
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 945
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 945
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 110,568
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 110,568
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,292
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,673
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 95,630
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,091
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 88,539
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -1,957
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,663
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,663
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 586
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,360
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -30,611
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,830
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 403,551
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,078
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 157,559
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 206,054
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -19,210
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,070
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 389,897
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,726
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 87,871
D. Služby (účtová skupina 51) 95,266
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 132,006
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 95,490
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,785
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,731
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,948
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 62,797
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 62,797
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,654
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,618
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,403
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,583
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,583
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,820
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,252
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:18049974 DIČ: 2020359022 IČ DPH: SK2020359022
 • Sídlo: PERCHLAD, Jesenského 37, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Kovačovský 242 Doľany 01.10.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Kovačovský 6 639 € (100%) 242 Doľany
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   prenájom nehnuteľností nevyžadujúcich živnostenské oprávnenie
   rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou
   služby súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou okrem veterinárnych služieb
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   František Kovačovský 242 Doľany Vznik funkcie: 01.10.1991
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   František Kovačovský 242 Doľany
   08.01.2002Noví spoločníci:
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   23.03.1999Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   02.10.1995Nové sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava automatických práčiek a chladiarenských zariadení
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   montáž, oprava a servis veľkokuchynských zariadení
   Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   01.10.1995Zrušené sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb :
   servis automatických práčok, ohrievačov vody a chladiarenských zariadení.
   Obchodná činnosť :
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na ktoré treba špeciálne povolenia.
   Sprostredkovateľská činnosť :
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   PERCHLAD spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb :
   servis automatických práčok, ohrievačov vody a chladiarenských zariadení.
   Obchodná činnosť :
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na ktoré treba špeciálne povolenia.
   Sprostredkovateľská činnosť :
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami.
   Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia