Vytvoriť faktúru

INTERWELD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERWELD
IČO 22662537
DIČ 2020336912
IČ DPH SK2020336912
Dátum vzniku 07 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERWELD
Úžiny 16
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 700 271 €
Zisk 41 313 €
Aktíva 404 090 €
Vlastný kapitál 271 690 €
Kontaktné informácie
Email interweld@stonline.sk
Webová stránka http://www.interweld.sk
Phone(s) +421244887863, +421244680732, +421244887946, +421244451985
Mobile phone(s) +421903436877
Fax(es) 0244886073
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 450,921
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,387
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,387
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,387
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 416,331
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 77,204
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,204
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 180,666
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 180,666
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,666
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 158,461
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,414
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 155,047
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,203
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,203
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 450,921
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,636
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 38,518
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 188,292
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 188,292
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,313
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,285
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 53,981
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 48,289
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 48,289
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,692
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 88,790
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 52,515
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,829
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,446
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,533
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,533
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 981
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 699,907
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 700,271
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 238,514
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 456,171
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,308
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 278
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 642,341
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 178,064
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,275
D. Služby (účtová skupina 51) 150,015
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 286,832
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 246,763
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,441
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,628
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,713
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,954
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,954
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,488
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,930
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 351,331
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 137
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 137
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 137
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,632
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 62
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 62
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,570
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,495
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,435
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,122
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,313
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
 • IČO:22662537 DIČ: 2020336912 IČ DPH: SK2020336912
 • Sídlo: INTERWELD, Úžiny 16, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ditta Purkertová Svidnická 7 Bratislava 14.02.1994
  Wolfgang Sunk Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika 01.05.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TL - Beteiligungsges. m.b.H. 33 194 € (100%) Kottingbrunn 2542 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.2014Nové predmety činnosti:
   Povrchová úprava kovových výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Sunk Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2008
   30.06.2007Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   12.04.2006Noví spoločníci:
   TL - Beteiligungsges. m.b.H. Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika
   14.02.1994Nové sidlo:
   Úžiny 16 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ditta Purkertová Svidnická 7 Bratislava
   10.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   07.02.1991Nové obchodné meno:
   INTERWELD spol.s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným