Vytvoriť faktúru

JOPI SWISS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno JOPI SWISS
IČO 30414075
DIČ 2020300942
IČ DPH SK2020300942
Dátum vzniku 04 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JOPI SWISS
Medená 21
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 286 786 €
Zisk 9 826 €
Kontaktné informácie
Email jopiswis@stonline.sk
Webová stránka http://www.jopiswiss.sk
Phone(s) +421243642136
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 153,436
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,589
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,589
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,664
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,925
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,289
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 54,764
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 54,764
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,881
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,881
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,881
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,644
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 72,534
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 558
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 558
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 153,436
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,862
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,235
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,235
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 116,834
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 116,834
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,826
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,742
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,742
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,224
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,224
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,603
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,381
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,534
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,832
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,832
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 286,790
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 286,786
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 263,339
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,407
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 40
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 269,210
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 128,890
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,559
D. Služby (účtová skupina 51) 34,117
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 87,870
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 64,420
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,091
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,359
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 133
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,636
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,636
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,576
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,180
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,284
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,284
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,280
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,296
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,470
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,470
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,826
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
 • IČO:30414075 DIČ: 2020300942 IČ DPH: SK2020300942
 • Sídlo: JOPI SWISS, Medená 21, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ingrid Ághová Grösslingova 60 Bratislava 08.09.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Patrick Michael Piroška 6 639 € (100%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2017Nové sidlo:
   Medená 21 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
   26.05.2016Noví spoločníci:
   Patrick Michael Piroška Medená 109/21 Bratislava 811 02
   08.09.1993Nové obchodné meno:
   JOPI SWISS, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Ághová Grösslingova 60 Bratislava
   04.07.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným