Vytvoriť faktúru

LEGRET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LEGRET
Stav Zrušená
IČO 30416604
DIČ 2020351058
IČ DPH SK2020351058
Dátum vzniku 21 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LEGRET
Ľubovnianska 14
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 586 €
Zisk -3 698 €
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,212
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,212
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,212
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,163
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,212
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,698
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,698
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,910
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,900
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,598
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 302
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,586
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,466
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,938
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14
D. Služby (účtová skupina 51) 146
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,768
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,352
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 44
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,396
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 302
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 302
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,698
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:30416604 DIČ: 2020351058 IČ DPH: SK2020351058
 • Sídlo: LEGRET, Ľubovnianska 14, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Nové obchodné meno:
   LEGRET, spol. s r.o. v likvidácii
   30.12.2014Zrušené obchodné meno:
   LEGRET, spol. s r.o.
   08.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Margita Lelkesová Hlaváčiková 16 Bratislava 841 05
   Ing. Pavel Gregor Drobného 5 Bratislava 841 01
   Ing. Karol Török Ľubovnianska 14 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Margita Lelkesová Hlaváčiková 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.09.2005
   07.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Gregor Drobného 5 Bratislava
   Ing. Margita Lelkešová M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Karol Török Lubovianska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.1993Nové sidlo:
   Ľubovnianska 14 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovnej evidencie
   25.11.1993Zrušené sidlo:
   Lubovianska 14 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Služby výpočtovej techniky
   vývoj a realizácia programových prostriedkov
   kompletácia výpočtových a riadiacich systémov
   servis techniky a programového vybavenia
   2/ Služby v ekonomike
   vedenie legislatívy právnických a fyzických osôb
   daňové poradenstvo
   expertízna činnosť
   3/ Zahranično obchodná činnosť v rozsahu Vyhlášky federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb., o udelovaní povolení k zahranično obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   21.11.1991Nové obchodné meno:
   LEGRET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lubovianska 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Služby výpočtovej techniky
   vývoj a realizácia programových prostriedkov
   kompletácia výpočtových a riadiacich systémov
   servis techniky a programového vybavenia
   2/ Služby v ekonomike
   vedenie legislatívy právnických a fyzických osôb
   daňové poradenstvo
   expertízna činnosť
   3/ Zahranično obchodná činnosť v rozsahu Vyhlášky federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb., o udelovaní povolení k zahranično obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Gregor Drobného 5 Bratislava
   Ing. Margita Lelkešová M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Karol Török Lubovianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia