Vytvoriť faktúru

INEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INEST
IČO 30774039
DIČ 2020314417
IČ DPH SK2020314417
Dátum vzniku 27 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INEST
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 157 909 €
Zisk -38 363 €
Aktíva 648 324 €
Vlastný kapitál -25 325 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 643,957
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 309,982
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 309,982
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 102,404
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 186,143
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 333,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 273,144
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 273,144
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,484
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,966
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,966
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,518
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,347
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,722
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,625
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 643,957
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,311
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 90,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 668
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 668
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 63,745
2. Ostatné fondy (427, 42X) 63,745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -96,411
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,499
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -164,910
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,363
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 617,646
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,763
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,763
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 615,883
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 312,980
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312,980
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300,719
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 134,388
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 157,909
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,641
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 94,747
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,371
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,369
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 39,911
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 294
D. Služby (účtová skupina 51) 20,429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,432
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 56,332
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 56,332
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 60,867
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,104
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -36,460
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,754
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 115
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -36,574
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,789
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,789
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30774039 DIČ: 2020314417 IČ DPH: SK2020314417
 • Sídlo: INEST, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 22.08.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Rummel 6 672 € (100%) Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.02.2013Nové predmety činnosti:
   Prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   08.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   stolárstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38 Vznik funkcie: 23.10.2007
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 23.10.2007
   06.12.2007Nové predmety činnosti:
   skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
   stolárstvo
   30.10.2007Nové obchodné meno:
   INEST s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38 Vznik funkcie: 23.10.2007
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 23.10.2007
   29.10.2007Zrušené obchodné meno:
   P K P Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   09.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   08.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1994
   25.05.2004Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   24.05.2004Zrušené sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   12.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   11.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.01.1994 Skončenie funkcie: 21.11.2003
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1994
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.01.1994 Skončenie funkcie: 21.11.2003
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   19.01.1999Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, pričom tieto vozidlá patria inej osobe ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   18.01.1999Zrušené sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   23.03.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane sídliskových celkov/, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   22.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Investorská činnosť
   b/ Inžinierska činnosť, najmä
   priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí
   komplexné riadenie investičnej akcie /Project Management/
   riadenie výstavby / Construction Management/
   c/ Činnosť vyššieho dodávateľa
   d/ Dodávateľská činnosť, najmä
   vykonávanie dodávky stavebnej alebo technologickej časti stavieb alebo ich ucelených častí pre iného
   e/ Sprostredkovateľská činnosť
   f/ Obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1993Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   04.03.1993Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava
   27.11.1991Nové obchodné meno:
   P K P Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Investorská činnosť
   b/ Inžinierska činnosť, najmä
   priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí
   komplexné riadenie investičnej akcie /Project Management/
   riadenie výstavby / Construction Management/
   c/ Činnosť vyššieho dodávateľa
   d/ Dodávateľská činnosť, najmä
   vykonávanie dodávky stavebnej alebo technologickej časti stavieb alebo ich ucelených častí pre iného
   e/ Sprostredkovateľská činnosť
   f/ Obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia