Vytvoriť faktúru

HARDEX TB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HARDEX TB
IČO 30774071
DIČ 2020300062
IČ DPH SK2020300062
Dátum vzniku 09 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARDEX TB
Slávičie údolie 26
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 928 €
Zisk -13 868 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 48,125
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,381
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,381
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,428
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,703
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,522
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 178
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 178
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -6,146
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 28
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,174
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,654
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,175
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,175
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,285
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 836
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 836
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 222
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 222
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,125
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,917
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,778
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,778
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,843
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,379
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,222
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,491
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,042
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 482
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 482
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,560
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 919
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 919
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,373
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 308
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,933
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,928
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,796
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 131
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,721
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,924
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,525
D. Služby (účtová skupina 51) 6,516
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,928
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,237
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,491
4. Sociálne náklady (527, 528) 200
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,874
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,295
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,295
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 659
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,793
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,169
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,905
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,868
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30774071 DIČ: 2020300062 IČ DPH: SK2020300062
 • Sídlo: HARDEX TB, Slávičie údolie 26, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Kuča Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02 21.06.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Kuča 6 639 € (100%) Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.01.2015Nové sidlo:
   Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02
   09.01.2015Zrušené sidlo:
   Nad Lúčkami 53 Bratislava 841 04
   01.09.2011Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 53 Bratislava 841 04
   31.08.2011Zrušené sidlo:
   Edisonova 21 Bratislava 821 04
   11.09.2009Nové sidlo:
   Edisonova 21 Bratislava 821 04
   10.09.2009Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 10 Bratislava 821 04
   04.09.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   prenájom nehnuteľností spojení s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
   prenájom strojov, prístrojov, výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, tlačiarní, motorových vozidiel a zariadení
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   manipulácia s tovarom
   skladovanie a uskladňovanie s výnimkou verejných skladov
   baliace činnosti
   administratívne práce
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   18.10.2006Nové obchodné meno:
   HARDEX TB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 10 Bratislava 821 04
   17.10.2006Zrušené obchodné meno:
   H A R D E X T B , spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   30.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   27.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.06.1993
   26.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   02.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   01.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Dudášová Lazaretská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Drábikova 14 Bratislava 851 07
   21.06.1993Nové sidlo:
   Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskych zariadení
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Dudášová Lazaretská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kuča Drábikova 14 Bratislava 851 07
   20.06.1993Zrušené sidlo:
   Duklianska 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výkon zastupiteľskej činnosti pre domáce zahraničné podnikateľské subjekty
   Technické a poradenské služby pre domácich a zahraničných klientov
   Zabezpečovanie dovozu a vývozu priemyselného a potravinárskeho tovaru, dovoz strojno-technologických liniek a prístrojov okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Poradenská činnosť v oblasti zahraničnoobchodných vzťahov pre domácu a zahraničnú klientelu
   Výkon obchodnej činnosti vo vlastných obchodných prevádzkach okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Firma NEUHARDT GmbH. Oberpisting Muhlsteigsiedlung 3 Waldegg Rakúsko
   Ing. Viera Dudášová Duklianska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1991Nové obchodné meno:
   H A R D E X T B , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Duklianska 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výkon zastupiteľskej činnosti pre domáce zahraničné podnikateľské subjekty
   Technické a poradenské služby pre domácich a zahraničných klientov
   Zabezpečovanie dovozu a vývozu priemyselného a potravinárskeho tovaru, dovoz strojno-technologických liniek a prístrojov okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Poradenská činnosť v oblasti zahraničnoobchodných vzťahov pre domácu a zahraničnú klientelu
   Výkon obchodnej činnosti vo vlastných obchodných prevádzkach okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Firma NEUHARDT GmbH. Oberpisting Muhlsteigsiedlung 3 Waldegg Rakúsko
   Ing. Viera Dudášová Duklianska 23 Bratislava
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia