Vytvoriť faktúru

FINCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINCO
IČO 30774241
DIČ 2020299710
IČ DPH SK2020299710
Dátum vzniku 27 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINCO
Senická 6
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 600 €
Zisk -26 €
Aktíva 28 623 €
Vlastný kapitál 3 857 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,950
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,916
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,916
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,792
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,792
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,792
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,242
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,152
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 90
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,950
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,831
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,114
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,114
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,119
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,265
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,948
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,948
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 317
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,854
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,600
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,600
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,580
D. Služby (účtová skupina 51) 3,580
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 46
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30774241 DIČ: 2020299710 IČ DPH: SK2020299710
 • Sídlo: FINCO, Senická 6, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava 811 04 05.06.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Dušan Mašura 6 639 € (100%) Senická 6 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2000Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava 811 04
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľnosti
   leasing, prenájom strojov a prístrojov
   organizovanie vzdelávacích a preškoľovacích kurzov
   23.02.1996Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti voľnej živnosti
   reklamná a fotografická činnosť
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   22.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyšie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   poskytovanie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom podnikania, predovšetkým odborno-poradenských a konzultačných
   nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnym orgánom
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná a fotografická činnosť
   prenájom základných prosriedkov - leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   poskytovanie ubytovacích služieb a služieb verejného stravovania
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania parkovania a ochrany vozidiel
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava strojov, strojných zariadení a dopravných prostriedkov
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   FINCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senická 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyšie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   poskytovanie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom podnikania, predovšetkým odborno-poradenských a konzultačných
   nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnym orgánom
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná a fotografická činnosť
   prenájom základných prosriedkov - leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   poskytovanie ubytovacích služieb a služieb verejného stravovania
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania parkovania a ochrany vozidiel
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava strojov, strojných zariadení a dopravných prostriedkov
   Noví spoločníci:
   Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia