Vytvoriť faktúru

V I A S P O L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno V I A S P O L
Stav Zrušená
IČO 30774357
DIČ 2020350211
IČ DPH SK2020350211
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V I A S P O L
Kopčianska 82
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 499 423 €
Zisk -24 476 €
Aktíva 67 394 €
Vlastný kapitál 7 031 €
Kontaktné informácie
Email viaspolba@gmail.com
Phone(s) 0905324515
Fax(es) 0263810718
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,774
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,774
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,008
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 128,125
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 108,817
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 820
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,393
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 130,899
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,404
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,894
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,539
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,476
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,303
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 129,011
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56,806
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,176
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,778
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 57,251
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,292
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 499,423
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 494,056
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,167
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 520,868
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 190,300
C. Služby (účtová skupina 51) 156,455
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 159,421
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,919
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,678
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,400
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,933
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,628
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,445
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 147,301
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,071
M. Nákladové úroky (562) 854
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,213
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,071
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,516
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,476
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
 • IČO:30774357 DIČ: 2020350211 IČ DPH: SK2020350211
 • Sídlo: V I A S P O L, Kopčianska 82, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.2016Zrušené obchodné meno:
   V I A S P O L spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   19.01.1999Nové sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   V I A S P O L spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným