Vytvoriť faktúru

FUNDAMENT - INVEST, investičný fond - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FUNDAMENT - INVEST, investičný fond
Stav V likvidácii
IČO 30774543
DIČ 2021130276
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FUNDAMENT - INVEST, investičný fond
Múzejná 208
92901
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -156 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 84
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 84
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,468,233
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,468,233
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,467,993
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -156
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 156
C. Služby (účtová skupina 51) 156
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -156
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -156
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -156
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3922803.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30774543 DIČ: 2021130276
 • Sídlo: FUNDAMENT - INVEST, investičný fond, Múzejná 208, 92901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.1996Nové sidlo:
   Múzejná 208 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Mozgay Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   Ing. Pavel Keszegh - predseda Kúpeľná 2179/42 Dunajská Streda
   08.01.1996Zrušené sidlo:
   10 16 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Keszegh - predseda Kúpeľná 2179/42 Dunajská Streda
   Ing. Vojtech Mozgay Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   31.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Keszegh - predseda Kúpeľná 2179/42 Dunajská Streda
   Ing. Vojtech Mozgay Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   30.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Pásztor - predseda predstavenstva Svätojánska 3/32 Komárno
   Ing. Zoltán Szabó Pri Slanej 79 Tornaľa
   Ing. Mária Šalingová J. Stanislava 2 Bratislava
   20.10.1993Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní (kolektívne investovanie)
   19.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Zhromaždovanie peňažných prostrriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní (kolektívne investovanie).
   26.04.1993Nové obchodné meno:
   FUNDAMENT - INVEST, investičný fond a.s.
   Nové sidlo:
   10 16 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   Zhromaždovanie peňažných prostrriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní (kolektívne investovanie).
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mária Šalingová J. Stanislava 2 Bratislava
   25.04.1993Zrušené obchodné meno:
   FUNDAMENT - INVEST akciová spoločnosť FUNDAMENT - INVEST a.s.
   Zrušené sidlo:
   Šulekova 16 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj akcií za investičné kupóny
   Investovanie (investičný postup) v zmysle § 17 odst. 3 nariadenia vlády ČSFR číslo 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a následne potom
   Hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Helena Szíjjártóová Tehelná 19 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   FUNDAMENT - INVEST akciová spoločnosť FUNDAMENT - INVEST a.s.
   Nové sidlo:
   Šulekova 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj akcií za investičné kupóny
   Investovanie (investičný postup) v zmysle § 17 odst. 3 nariadenia vlády ČSFR číslo 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a následne potom
   Hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Pásztor - predseda predstavenstva Svätojánska 3/32 Komárno
   Ing. Zoltán Szabó Pri Slanej 79 Tornaľa
   Ing. Helena Szíjjártóová Tehelná 19 Bratislava