Vytvoriť faktúru

IS DIVIDEND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IS DIVIDEND
IČO 30774594
DIČ 2020814422
Dátum vzniku 28 Novembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo IS DIVIDEND
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 737 €
Zisk -1 206 483 €
Aktíva 3 653 362 €
Vlastný kapitál 2 106 222 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,900,133
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,900,133
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,897,829
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,897,829
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,897,829
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,304
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,302
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,900,133
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,352,993
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,833,566
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,833,566
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 327,126
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 327,126
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -601,216
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 349
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -601,565
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,206,483
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,547,140
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 208
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 208
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,546,235
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,969
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,969
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,543,266
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 697
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 737
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 737
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 355,447
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 355,447
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -354,710
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851,773
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 851,773
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -851,773
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,206,483
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,206,483
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4234173.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30774594 DIČ: 2020814422
 • Sídlo: IS DIVIDEND, Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Koreňovský člen Gessayova 10 Bratislava 18.09.2000
  Ing. Zuzana Kormanová členka Ondrejovova 20 Bratislava 18.09.2000
  František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín 18.09.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Ondrejovova 20 Bratislava
   František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín
   17.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Levočská 87 Prešov 080 01
   František Zvrškovec Västra Granholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo
   25.03.1993Nové obchodné meno:
   "IS DIVIDEND, a.s."
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   tvorba a správa investičných fondov
   tvorba a správa podielových fondov
   zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb predajom podielových listov
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov, prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávacia činnosť, príprava manažérov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   nadobúdanie, držba a predaj cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Levočská 87 Prešov 080 01
   24.03.1993Zrušené obchodné meno:
   DIVIDEND a.s.
   Zrušené sidlo:
   Duklianska 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávania činnosť, príprava managerov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Horváth Frankelova 29 Bratislava
   Vladimír Rosa Trnavská 30 Bratislava
   Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava
   28.11.1991Nové obchodné meno:
   DIVIDEND a.s.
   Nové sidlo:
   Duklianska 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávania činnosť, príprava managerov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Horváth Frankelova 29 Bratislava
   Vladimír Rosa Trnavská 30 Bratislava
   Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava
   František Zvrškovec Västra Granholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo