Vytvoriť faktúru

PORTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PORTA
IČO 30774675
DIČ 2020314439
IČ DPH SK2020314439
Dátum vzniku 12 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORTA
Ševčenkova 33
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 635 €
Aktíva 7 594 €
Vlastný kapitál -157 845 €
Kontaktné informácie
Email porta@ba.telecom.sk
Webová stránka http://www.porta-ba.sk
Phone(s) +421263537231
Mobile phone(s) +421903704796
Fax(es) 0263537232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,136
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,136
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,312
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -5,322
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,322
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,634
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) -850
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ -850
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,674
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -105
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,779
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,136
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -159,576
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 169
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 169
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -132,234
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -132,234
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,150
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,712
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -1
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -1
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 162,271
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,988
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,988
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,527
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,152
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,749
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,330
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 442
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 504
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 451
D. Služby (účtová skupina 51) 53
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -504
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -504
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 171
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -171
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -675
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30774675 DIČ: 2020314439 IČ DPH: SK2020314439
 • Sídlo: PORTA, Ševčenkova 33, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01 17.08.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Fekete 6 639 € (100%) Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.06.2004Nové predmety činnosti:
   výroba oceľových konštrukcií
   zámočníctvo
   výroba kovových debnení betónových prefabrikátov
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava 851 06
   25.03.1998Nové sidlo:
   Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   24.03.1998Zrušené sidlo:
   Budatínska 75 Bratislava 851 06
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   25.01.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku
   výkon inžinierskej a dodávateľskej činnosti v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava 851 06
   24.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Zabezpečenie a sprostredkovanie vývozných a dovozných dodávok v zmysle platných predpisov v následných komoditách:
   stavebno zámočnícke výrobky
   oceľové výrobky a oceľové konštrukcie
   drevené výrobky, polotovary a konštrukcie
   stavebné diely (prefabrikáty), polotovary a ostatné stavebné hmoty
   technické činnosti a súbory spracovateľského priemyslu
   výrobky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva
   výrobky polygrafického priemyslu
   výrobky chemického priemyslu
   výrobky spotrebného priemyslu
   výrobky ľudovoumeleckej výroby
   stavebných a montážne profesie
   Sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku.
   Vybavovanie colnej agendy pre čs.dovozcov a vývozcov.
   Výkon inžinierskej dodavateľskej činnosti v oblasti stavebníctva.
   Výkon tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom.
   Poskytovanie a sprostredkovanie rekreačných a dovolenkových zariadení.
   Sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Čajka Poludníkova 7 Bratislava
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   PORTA spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 75 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zabezpečenie a sprostredkovanie vývozných a dovozných dodávok v zmysle platných predpisov v následných komoditách:
   stavebno zámočnícke výrobky
   oceľové výrobky a oceľové konštrukcie
   drevené výrobky, polotovary a konštrukcie
   stavebné diely (prefabrikáty), polotovary a ostatné stavebné hmoty
   technické činnosti a súbory spracovateľského priemyslu
   výrobky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva
   výrobky polygrafického priemyslu
   výrobky chemického priemyslu
   výrobky spotrebného priemyslu
   výrobky ľudovoumeleckej výroby
   stavebných a montážne profesie
   Sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku.
   Vybavovanie colnej agendy pre čs.dovozcov a vývozcov.
   Výkon inžinierskej dodavateľskej činnosti v oblasti stavebníctva.
   Výkon tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom.
   Poskytovanie a sprostredkovanie rekreačných a dovolenkových zariadení.
   Sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Čajka Poludníkova 7 Bratislava
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia