Vytvoriť faktúru

SZP SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SZP SK
IČO 30774691
Dátum vzniku 29 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SZP SK
Pílová 13
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 423 €
Zisk 1 721 €
Aktíva 117 031 €
Vlastný kapitál 692 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262860102, 0262860139
Mobile phone(s) 0903211033, 0903700428
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,614
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,614
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,614
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 106,700
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 61,434
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,383
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 123,314
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,413
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,280
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,280
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,492
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,408
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,721
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,901
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 109,496
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,787
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,131
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 91,578
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 540
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,865
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 45,423
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,538
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,466
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,419
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,381
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 18,987
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,062
C. Služby (účtová skupina 51) 10,598
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 117
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,842
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,228
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 547
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,042
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,357
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 361
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 361
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -361
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,681
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,721
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016