Vytvoriť faktúru

Fish buffet - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Fish buffet
IČO 30774756
DIČ 2020314725
IČ DPH SK2020314725
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fish buffet
Boženy Němcovej 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 169 074 €
Zisk -107 735 €
Aktíva 327 280 €
Vlastný kapitál 64 260 €
Kontaktné informácie
Email ryba@rybaba.sk
Phone(s) 0255567910, 0255567911, 0255567913, 0255567914
Fax(es) 0255567917
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 191,586
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,756
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,756
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,756
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 184,829
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 134,620
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 132,153
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,153
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,467
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 50,209
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -187
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,396
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 191,586
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,743
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 39,626
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 39,626
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,086
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 734,950
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -725,864
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,735
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,329
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -104
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -104
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,633
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,250
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,250
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 363
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 227,500
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 62,565
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 169,074
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,379
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,186
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,509
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,407
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,298
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,607
D. Služby (účtová skupina 51) 86,155
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,721
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,045
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,091
4. Sociálne náklady (527, 528) 585
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,175
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,175
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 47,537
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,890
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -112,333
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -97,495
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 308
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 308
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -303
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -112,636
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -4,901
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,862
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -107,735
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
 • IČO:30774756 DIČ: 2020314725 IČ DPH: SK2020314725
 • Sídlo: Fish buffet, Boženy Němcovej 8, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Michal Polák Nevädzova 8 Trnava 917 02 20.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TEDODEL LTD. 13 280 € (100%) Londýn SW9 6JA Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2014Nové obchodné meno:
   Fish buffet s. r. o.
   Nové sidlo:
   Werferova 1/2582 Košice 040 11
   Noví spoločníci:
   TEDODEL LTD. Vassall Road 90 Londýn SW9 6JA Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Michal Polák Nevädzova 8 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.12.2013
   14.01.2014Zrušené obchodné meno:
   Ryba, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Košická 4 Bratislava 825 15
   Zrušeny spoločníci:
   Rybar Žilina s.r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Beniač Svederník 122 Svederník 013 32 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Milan Halás Gaštanová 5 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 08.03.2012
   26.11.2013Noví spoločníci:
   Rybar Žilina s.r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   25.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ryba Žilina, spol. s r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   05.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lipták Rybníky 13 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 08.03.2012
   16.03.2012Noví spoločníci:
   Ryba Žilina, spol. s r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lipták Rybníky 13 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Marián Beniač Svederník 122 Svederník 013 32 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Milan Halás Gaštanová 5 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 08.03.2012
   15.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava 821 06
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Jozef Mrva Majerská 9 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Škopec Priehradná 76 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 05.12.1991
   21.01.2006Noví spoločníci:
   Jozef Mrva Majerská 9 Bratislava 821 07
   20.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Mrva Iľjušinova 8 Bratislava 851 01
   27.01.2005Nové sidlo:
   Košická 4 Bratislava 825 15
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska činnosť (pestovanie ovocia a zeleniny, spracovanie ovocia a zeleniny)
   predaj ovocia a zeleniny
   prenájom motorových vozidiel
   výroba lahôdkových šalátov a pochutín
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 05.12.1991
   26.01.2005Zrušené sidlo:
   Košická 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa
   06.06.2002Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa
   05.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Jozef Mrva Iľjušinova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Škopec Priehradná 76 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   31.08.1992Nové predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb a morských živočíchov
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   nákup a predaj tovaru /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno obchodovať len s týmto povolením
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   30.08.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb
   výrobky z rýb a morských zvierat
   obchodná a zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými vyhláškami a predpismi upravujúcimi túto činnosť
   obchodno-poradenská činnosť pri dovoze rýb
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   realizácia maloobchodnej činnosti vo vlastných predajniach
   Zrušeny spoločníci:
   Marcela GÁLOVÁ Estónska 56 Bratislava
   Dagmar KRTILOVÁ K. Zetkinovej 20 Bratislava
   Jozef MRVA Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan ŠKOPEC Šustekova ll Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   Ryba, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Košická 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb
   výrobky z rýb a morských zvierat
   obchodná a zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými vyhláškami a predpismi upravujúcimi túto činnosť
   obchodno-poradenská činnosť pri dovoze rýb
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   realizácia maloobchodnej činnosti vo vlastných predajniach
   Noví spoločníci:
   Marcela GÁLOVÁ Estónska 56 Bratislava
   Dagmar KRTILOVÁ K. Zetkinovej 20 Bratislava
   Jozef MRVA Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan ŠKOPEC Šustekova ll Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia