Vytvoriť faktúru

DILLEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DILLEN
Stav V likvidácii
IČO 30775281
Dátum vzniku 19 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DILLEN
Červenej armády 23
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30775281
 • Sídlo: DILLEN, Červenej armády 23, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Silvia Dillnbergerová 6 640 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.06.1995Nové obchodné meno:
   DILLEN spol. s r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.06.1995Zrušené obchodné meno:
   "DILLEN spol. s r.o."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu. S tovarmi na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   01.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   spoločnosť obchoduje v tuzemsku aj v zahraničí so : surovinami, polovýrobkami z rúd, kovov, ich zliatín a kompozitných materiálov
   stavebnými materiálmi, surovinami pre keramický, sklársky priemysel a keramickými a sklárskymi výrobkami
   surovinami na výrobu umelých hmôt a gumy a s výrobkami z umelých hmôt a gumy
   chemikáliami a chemickými výrobkami, vrátane kozmetických výrobkov a výrobkov pre osobnú a bytovú hygienu
   výrobkami z ropy
   palivami
   kožami, kožkami a kožišinami a garbiarskymi polovýrobkami a výrobkami, materiálmi a výrobkami obuvníckeho priemyslu
   poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami a produktami
   drevnou surovinou, polovýrobkami a výrobkami drevárenskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu
   surovinami pre textilný, pletiarsky a konfekčný priemysel a ich výrobkami
   polotovarmi a výrobkami kovospracujúceho, strojárského a elektrotechnického priemyslu, vrátane dopravných prostriedkov a náhradných dielov a doplnkov k nim
   neperiodickými publikáciami, peridickou tlačou, starožitnosťami a hudobnými nástrojmi
   zlatníckymi polotovarmi, šperkami a bižutériou
   liekmi a liečivami a zdravotníckymi prístrojmi a zariadeniami
   prístrojmi a zariadeniami na zhotovenie, prekopírovanie a používanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov a snímok
   spoločnosť sprostredkúva v tuzemsku a zahraničí
   prevody práv k výsledkom tvorivej dušovnej činnosti a prevody s nimi súvisiacich alebo im príbuzných práv
   stavebné práce, opravy a úpravy budov a reštaurátorské práce hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poisťovanie
   služby cestovného ruchu, rekreácie a kúpeľníctva
   montážne práce
   spoločnosť je oprávnená na obchodnú, výrobnú, finančnú činnosť, ktorá je potrtebná na dosiahnutie predmetu činnosti spoločnosti
   spoločnosť je oprávnená na činnosť ako je vyššie uvedené s výnimkou, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   19.12.1991Nové obchodné meno:
   "DILLEN spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Červenej armády 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť obchoduje v tuzemsku aj v zahraničí so : surovinami, polovýrobkami z rúd, kovov, ich zliatín a kompozitných materiálov
   stavebnými materiálmi, surovinami pre keramický, sklársky priemysel a keramickými a sklárskymi výrobkami
   surovinami na výrobu umelých hmôt a gumy a s výrobkami z umelých hmôt a gumy
   chemikáliami a chemickými výrobkami, vrátane kozmetických výrobkov a výrobkov pre osobnú a bytovú hygienu
   výrobkami z ropy
   palivami
   kožami, kožkami a kožišinami a garbiarskymi polovýrobkami a výrobkami, materiálmi a výrobkami obuvníckeho priemyslu
   poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami a produktami
   drevnou surovinou, polovýrobkami a výrobkami drevárenskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu
   surovinami pre textilný, pletiarsky a konfekčný priemysel a ich výrobkami
   polotovarmi a výrobkami kovospracujúceho, strojárského a elektrotechnického priemyslu, vrátane dopravných prostriedkov a náhradných dielov a doplnkov k nim
   neperiodickými publikáciami, peridickou tlačou, starožitnosťami a hudobnými nástrojmi
   zlatníckymi polotovarmi, šperkami a bižutériou
   liekmi a liečivami a zdravotníckymi prístrojmi a zariadeniami
   prístrojmi a zariadeniami na zhotovenie, prekopírovanie a používanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov a snímok
   spoločnosť sprostredkúva v tuzemsku a zahraničí
   prevody práv k výsledkom tvorivej dušovnej činnosti a prevody s nimi súvisiacich alebo im príbuzných práv
   stavebné práce, opravy a úpravy budov a reštaurátorské práce hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poisťovanie
   služby cestovného ruchu, rekreácie a kúpeľníctva
   montážne práce
   spoločnosť je oprávnená na obchodnú, výrobnú, finančnú činnosť, ktorá je potrtebná na dosiahnutie predmetu činnosti spoločnosti
   spoločnosť je oprávnená na činnosť ako je vyššie uvedené s výnimkou, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Silvia Dillnbergerová Červenej armády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia