Vytvoriť faktúru

REOS LEASING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REOS LEASING
IČO 30775477
DIČ 2020343171
IČ DPH SK2020343171
Dátum vzniku 23 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REOS LEASING
Na Riviére 7/A
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 814 €
Zisk 8 473 €
Aktíva 532 262 €
Vlastný kapitál 342 871 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265424304, 0265425250
Mobile phone(s) 0905712399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 470,959
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 421,527
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 421,527
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,754
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 407,181
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,592
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,650
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,958
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,958
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,487
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,592
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,592
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,895
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,205
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,798
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,407
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 782
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 782
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 470,959
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 351,345
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,479
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,479
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 164,423
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 164,423
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,473
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,614
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 96,689
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,925
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,848
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,848
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,077
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 91,814
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 890
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 89,640
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,284
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,669
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,063
D. Služby (účtová skupina 51) 28,742
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,346
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,276
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,276
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,242
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,725
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,258
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,059
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,059
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 199
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,255
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,890
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,417
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,417
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30775477 DIČ: 2020343171 IČ DPH: SK2020343171
 • Sídlo: REOS LEASING, Na Riviére 7/A, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05 30.06.1997
  Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05 30.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Osuská 82 985 € (50%) Adámiho 3 Bratislava 841 05
  Ing. Juraj Osuský, CSc. 82 985 € (50%) Adámiho 3 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.05.2005Nové sidlo:
   Na Riviére 7/A Bratislava 841 04
   03.05.2005Zrušené sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   REOS LEASING, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj osobných automobilov
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   REOS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   19.06.1995Nové sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   18.06.1995Zrušené sidlo:
   Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1993Nové predmety činnosti:
   operačný a finančný leasing
   01.03.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   realitná kancelária
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   28.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť, odbytová a sprostredkovateľská činnosť, leasing, vývoz, dovoz, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Realitná a stavebná činnosť v odbore pozemného a inžinierskeho staviteľstva.
   Zrušeny spoločníci:
   .Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   REOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť, odbytová a sprostredkovateľská činnosť, leasing, vývoz, dovoz, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Realitná a stavebná činnosť v odbore pozemného a inžinierskeho staviteľstva.
   Noví spoločníci:
   .Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia