Vytvoriť faktúru

LOGIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LOGIS
IČO 30775485
DIČ 2020318542
IČ DPH SK2020318542
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOGIS
Námestie hraničiarov 13
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 035 €
Zisk 2 467 €
Aktíva 16 151 €
Vlastný kapitál 14 661 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903478638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,876
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 878
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,898
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,876
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,128
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,358
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,467
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,748
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,748
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,264
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,035
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,035
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,863
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,501
C. Služby (účtová skupina 51) 1,657
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,550
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,172
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,877
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 608
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 608
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -607
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,565
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,098
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30775485 DIČ: 2020318542 IČ DPH: SK2020318542
 • Sídlo: LOGIS, Námestie hraničiarov 13, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava 19.11.1993
  RNDr. Soňa Halusková, PhD. Námestie hraničiarov 13 Bratislava 851 03 01.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Haluska 3 320 € (50%) nám. Hraničiarov 13 Bratislava
  RNDr. Soňa Halusková, PhD. 3 320 € (50%) Námestie hraničiarov 13 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2012Nové sidlo:
   Námestie hraničiarov 13 Bratislava 851 03
   28.05.2012Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 25 Bratislava 811 07
   23.12.2009Noví spoločníci:
   RNDr. Soňa Halusková , PhD. Námestie hraničiarov 13 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Soňa Halusková , PhD. Námestie hraničiarov 13 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.12.2009
   22.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   07.10.1998Nové sidlo:
   Záhradnícka 25 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   06.10.1998Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   22.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   21.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Peter Homer Mamateova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Homer Mamateova 11 Bratislava
   19.11.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   projekčné a konzultačné služby v oblasti informačných a riadiacich systémov
   obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Peter Homer Mamateova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Peter Homer Mamateova 11 Bratislava
   18.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Logistika v oblastiach počítačom podporovanom riadení výroby /CIM/ a riadení dopravných a skladovacích systémov.
   Projekčná a dodavateľská činnosť v oblasti informačných a riadiacich systémov.
   Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblastiach uvedených v bodoch 1. a 2.
   Obchodná činnosť v oblasti priemyselného a spotrebného tovaru a programových produktov v súlade s platnými právnymi predpismi.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Ján Grega Lucenková 13 Dolný Kubín
   Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Peter Homer Mamateova 11 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   LOGIS, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Logistika v oblastiach počítačom podporovanom riadení výroby /CIM/ a riadení dopravných a skladovacích systémov.
   Projekčná a dodavateľská činnosť v oblasti informačných a riadiacich systémov.
   Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblastiach uvedených v bodoch 1. a 2.
   Obchodná činnosť v oblasti priemyselného a spotrebného tovaru a programových produktov v súlade s platnými právnymi predpismi.
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Bartek Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Ján Grega Lucenková 13 Dolný Kubín
   Ing. Marián Haluska nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   Ing. Peter Homer Mamateova 11 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia