Vytvoriť faktúru

BEFARE 777 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEFARE 777
IČO 30775612
DIČ 2020297686
IČ DPH SK2020297686
Dátum vzniku 20 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEFARE 777
Mliekárenská 10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 675 114 €
Zisk 372 532 €
Aktíva 2 661 624 €
Vlastný kapitál 573 067 €
Kontaktné informácie
Email befare@befare.sk
Phone(s) 0253633167, 0258241363, 0253633168
Mobile phone(s) +421917790517, 0905325709
Fax(es) 0253412278
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,269,340
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,991
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,991
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,377
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,614
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,253,828
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,766
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,750
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 658,488
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 531,763
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 531,763
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,776
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 87,949
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,567,574
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,122
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,565,452
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 521
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,269,340
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,713
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,027
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,027
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 398
2. Ostatné fondy (427, 42X) 398
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,453
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,453
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 372,532
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,807,627
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,932
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,932
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,794,023
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 741,590
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 741,590
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 155
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,052,278
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,672
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,672
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,461,541
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,675,114
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,432,254
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,671
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,195,494
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,518,948
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,487
D. Služby (účtová skupina 51) 454,530
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,573
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,100
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,829
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,644
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,285
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,501
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,501
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,170
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 479,620
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 472,960
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,954
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,616
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,616
XII. Kurzové zisky (663) 338
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,897
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,896
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 57
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 479,677
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 107,145
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 107,145
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 372,532
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
 • IČO:30775612 DIČ: 2020297686 IČ DPH: SK2020297686
 • Sídlo: BEFARE 777, Mliekárenská 10, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Juraj Telek Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 01.01.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Juraj Telek 73 027 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2016Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Telek Klincová 37C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   29.05.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Telek Klincová 37C Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   11.03.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   31.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.10.2003Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   BEFARE 777 spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   20.12.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným