Vytvoriť faktúru

AUDIRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUDIRO
IČO 30775671
DIČ 2020317365
IČ DPH SK2020317365
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDIRO
Drieňova 34
82616
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 76 372 €
Zisk 3 565 €
Aktíva 285 524 €
Vlastný kapitál 250 549 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243337628, 0243631731, 0905871279, 02, 0244883695
Fax(es) 0243294665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 163,409
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 162,763
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,294
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,374
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 45,225
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,677
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,065
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 255,783
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 219,500
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,630
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,630
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,686
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 204,619
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,565
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,283
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,283
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,752
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,493
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,038
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 76,372
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 66,786
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,407
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,679
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 71,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,359
C. Služby (účtová skupina 51) 51,809
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,179
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,953
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,000
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,231
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,189
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,652
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,025
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 39
X. Výnosové úroky (662) 39
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 65
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 65
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -26
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,626
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,061
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30775671 DIČ: 2020317365 IČ DPH: SK2020317365
 • Sídlo: AUDIRO, Drieňova 34, 82616, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava 22.03.2002
  Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava 22.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Julián Hauskrecht 4 746 € (55%) Medená 21 Bratislava
  Ing.arch. Anton Valach 2 988 € (34.6%) Sch. Trnavského 20 Bratislava
  Ing. arch. Matej Hauskrecht 898 € (10.4%) Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.12.2014Noví spoločníci:
   Ing. arch. Matej Hauskrecht Pionierska 9 Bratislava 831 02
   12.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Branislav Rovňák Šalviová 20 Bratislava 821 01
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   09.04.2013Noví spoločníci:
   Branislav Rovňák Šalviová 20 Bratislava 821 01
   08.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   22.03.2002Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská činnosť vo výstavbe
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava 811 02
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   21.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyslových a inžinierskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Anna Rétiová Liptovská 6 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Alfred Behm Dannebergplatz 14/13 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   23.11.1993Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 826 16
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyslových a inžinierskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   22.11.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   urbanisticko-architektonická tvorba, deding, spracovanie zadaní a projektovej prípravy, pre všetky druhy stavieb, projekčná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti projektovej prípravy a realizácie stavieb
   prieskumné a geodetické práce
   zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác pre všetky druhy stavieb a pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov a ostatných právnych subjektov
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií
   elektroinštalačné práce
   výroba dodávka a montáž interierov a zariaďovacích predmetov
   výroba a dodávka stolársko-tesárskych výrobkov
   asanačné a búracie práce
   čistenie dezinfekcia a deratizácia budov
   obchodná činnosť v oblasti stavebnéo materiálu, spotrebného a priemyselného tovaru, potravín a umeleckých predmetov
   propagácia obchodnej činnosti, včítane zabezpečenia jej výroby
   zabezpečenie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie, návrhy na technologické riešenia a organizašné vybavenie, poradenská služba Spoločnosť je okrem toho oprávnená ku všet- kým jednaniam, obchodom a k prijímániu opatrení, ktoré podporujú dosiahnutie účelu, pre ktorý bola spoločnosť založená, najmä:
   k získaniu, prenájmu, ako aj účasti na iných podnikoch a spoločnostiach, včetne prevzatia vedenia a zastupovania takýchto podnikov a spoločností
   k zriadeniu a prevádzkovaniu pobočiek a prevádzok v tuzemsku, ako aj v zahraničí.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   AUDIRO spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   urbanisticko-architektonická tvorba, deding, spracovanie zadaní a projektovej prípravy, pre všetky druhy stavieb, projekčná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti projektovej prípravy a realizácie stavieb
   prieskumné a geodetické práce
   zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác pre všetky druhy stavieb a pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov a ostatných právnych subjektov
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií
   elektroinštalačné práce
   výroba dodávka a montáž interierov a zariaďovacích predmetov
   výroba a dodávka stolársko-tesárskych výrobkov
   asanačné a búracie práce
   čistenie dezinfekcia a deratizácia budov
   obchodná činnosť v oblasti stavebnéo materiálu, spotrebného a priemyselného tovaru, potravín a umeleckých predmetov
   propagácia obchodnej činnosti, včítane zabezpečenia jej výroby
   zabezpečenie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie, návrhy na technologické riešenia a organizašné vybavenie, poradenská služba Spoločnosť je okrem toho oprávnená ku všet- kým jednaniam, obchodom a k prijímániu opatrení, ktoré podporujú dosiahnutie účelu, pre ktorý bola spoločnosť založená, najmä:
   k získaniu, prenájmu, ako aj účasti na iných podnikoch a spoločnostiach, včetne prevzatia vedenia a zastupovania takýchto podnikov a spoločností
   k zriadeniu a prevádzkovaniu pobočiek a prevádzok v tuzemsku, ako aj v zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Anna Rétiová Liptovská 6 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Alfred Behm Dannebergplatz 14/13 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia