Vytvoriť faktúru

DUOS-CHEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUOS-CHEM
IČO 30775809
DIČ 2020344810
Dátum vzniku 20 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUOS-CHEM
Janka Alexyho 1
84101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 10 716 €
Vlastný kapitál -48 818 €
Kontaktné informácie
Email info@duos-chem.sk
Phone(s) 0265424882, 0903425345, 0903784447
Fax(es) 0265424882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,776
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,761
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,633
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,633
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,128
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -470
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,598
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,649
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,885
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 893
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 893
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -53,417
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,484
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,901
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,534
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 783
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 783
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,500
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 450
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 450
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 90
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30775809 DIČ: 2020344810
 • Sídlo: DUOS-CHEM, Janka Alexyho 1, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Hrnčirík Janka Alexyho 1863/1 Bratislava 29.10.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Hrnčirík 6 639 € (100%) Janka Alexyho 1863/1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.10.2013Nové sidlo:
   Janka Alexyho 1 Bratislava 841 01
   10.10.2013Zrušené sidlo:
   Karloveská 6 Bratislava 841 05
   29.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Hrnčirík Janka Alexyho 1863/1 Bratislava
   28.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Hrnčirík Krajňáková 18 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Hrnčirík Janka Alexyho 1863/1 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Hrnčirík Pri kríži 18 Bratislava
   07.04.1997Noví spoločníci:
   Jaroslav Hrnčirík Pri kríži 18 Bratislava
   06.04.1997Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Jaroslav Hrnčirík Pri kríži 18 Bratislava
   29.03.1995Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Jaroslav Hrnčirík Pri kríži 18 Bratislava
   28.03.1995Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   03.09.1993Nové sidlo:
   Karloveská 6 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   dodávanie a inštalácia úpravovní vody v rozsahu bezpečného napätia
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Hrnčirík Krajňáková 18 Bratislava
   02.09.1993Zrušené sidlo:
   Tr. L. Novomeského 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, údržba a opravy upravovní vody, horákov a kotlov, poradenská a servisná služba, zásobvovací servis
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb, zast. Ing. Jozef Igaz, Saratovská 5, Bratislava Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   DUOS-CHEM spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tr. L. Novomeského 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a opravy upravovní vody, horákov a kotlov, poradenská a servisná služba, zásobvovací servis
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb, zast. Ing. Jozef Igaz, Saratovská 5, Bratislava Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia