Vytvoriť faktúru

BYTOSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BYTOSERVIS
IČO 30775817
DIČ 2020318355
IČ DPH SK2020318355
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BYTOSERVIS
Bachova 7
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 386 481 €
Zisk 1 240 €
Aktíva 1 206 096 €
Vlastný kapitál 82 499 €
Kontaktné informácie
Email bytoservis@stonline.sk
Webová stránka http://www.bytoservis.sk;http://www.mujweb.cz/www/bytoservis
Phone(s) +421243411822, +421243638004, +421243420841, +421243425869
Fax(es) 0243411822
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 172,669
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,990
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,990
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,030
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,596
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,364
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 143,265
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,255
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,004
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,004
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,251
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,010
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,122
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,888
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,414
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 172,669
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,060
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,969
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 7,330
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 83,851
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,851
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,240
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,609
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,958
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 38,488
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 38,488
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,464
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 15,006
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,956
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 122
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,913
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,043
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,810
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 68
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,695
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 386,481
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 369,359
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,705
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,489
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 61,064
D. Služby (účtová skupina 51) 133,480
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 160,936
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 121,731
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,950
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,255
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,239
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,152
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,152
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,800
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,818
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,992
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174,815
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,875
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 145
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 145
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,730
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,872
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,120
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30775817 DIČ: 2020318355 IČ DPH: SK2020318355
 • Sídlo: BYTOSERVIS, Bachova 7, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava 29.07.1998
  Richard Gräczer Pri starej prachárni 15 Bratislava 29.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Richard Gräczer 6 639 € (100%) Pri starej prachárni 15 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2011Nové predmety činnosti:
   údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   25.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   úrdžba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   13.01.2011Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu
   administratívne služby
   úrdžba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   11.02.2002Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
   vedenie účtovníctva
   upratovacie práce
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Richard Gräczer Pri starej prachárni 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Richard Gräczer Pri starej prachárni 15 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   07.08.1995Nové obchodné meno:
   BYTOSERVIS spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb, inžinierských, priemyselných stavieb
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - správa budov
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   06.08.1995Zrušené obchodné meno:
   LIFTSERVIS, spol. s.r.o.
   01.11.1994Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   21.09.1994Nové sidlo:
   Bachova 7 Bratislava 821 03
   20.09.1994Zrušené sidlo:
   Prechtlova 7 Bratislava 821 03
   08.04.1993Nové sidlo:
   Prechtlova 7 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   07.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb Hanulova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   LIFTSERVIS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba, opravy, revízie, generálne opravy, rekonštrukcia výťahov
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb Hanulova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia