Vytvoriť faktúru

AURIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AURIS
Stav V likvidácii
IČO 30776309
DIČ 2020300282
Dátum vzniku 17 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURIS
Panenská 6
81103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -522 €
Aktíva 4 306 €
Vlastný kapitál 1 872 €
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,620
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,620
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,620
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 827
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 29,875
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,835
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -30,361
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -522
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,793
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,793
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 479
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,314
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2
C. Služby (účtová skupina 51) 2
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -40
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -42
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -522
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Files
4246032.tif
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016