Vytvoriť faktúru

Krištáľové krídlo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Krištáľové krídlo
IČO 30776449
DIČ 2020301338
IČ DPH SK2020301338
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Krištáľové krídlo
Žatevná 8
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 487 971 €
Zisk 6 503 €
Aktíva 422 180 €
Vlastný kapitál 98 857 €
Kontaktné informácie
Email maria.vaskovicova@mail.t-com.sk
Webová stránka http://www.kristalovekridlo.sk
Mobile phone(s) +421903446506
Fax(es) 0264461588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 306,233
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,494
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 55,855
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,650
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,205
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 195,591
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,670
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,185
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,185
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,485
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 183,921
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,065
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 182,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 48,148
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,545
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 43,603
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,233
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,030
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 67,224
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,503
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,155
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,514
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,802
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 136
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,576
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 207,411
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 163,804
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,804
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,542
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,070
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,158
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,314
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,523
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,230
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,230
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 48
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 48
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 487,149
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 487,971
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 487,149
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 822
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 473,491
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,648
D. Služby (účtová skupina 51) 367,003
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,361
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,605
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,370
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,386
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 870
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,616
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,616
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,993
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,480
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,498
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,156
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,924
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,924
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 228
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,144
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,336
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,833
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,833
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,503
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776449 DIČ: 2020301338 IČ DPH: SK2020301338
 • Sídlo: Krištáľové krídlo, Žatevná 8, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 18.05.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Vaškovičová 6 639 € (100%) Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.04.2011Nové obchodné meno:
   Krištáľové krídlo s. r. o.
   06.04.2011Zrušené obchodné meno:
   AGAS spol. s r.o.
   22.11.2008Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   31.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 18.05.1992
   30.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   17.02.2006Nové sidlo:
   Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizačné zabezpečenie športových podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   16.02.2006Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   11.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť cestovnej kancelárie
   30.01.2003Nové obchodné meno:
   AGAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   29.01.2003Zrušené obchodné meno:
   "AGAS spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   26.10.1994Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie seminárov
   organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí
   výroba audiovizuálnych programov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   činnosť cestovnej kancelárie
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Janka Alexyho 7 Bratislava
   19.11.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   18.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu propagačných filmov, relácií a reklamných šotov pre odvysielanie v televízii a rozhlase
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu plošnej inzercie v denníkoch, ostatných periodikách a tiskopisoch
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom najmä s nábytkom, bytovými doplnkami a s drevovýrobkami
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie príslušného štátneho orgánu
   sprostredkovanie prenájmu poľovných revírov a poplatkových odstrelov zveriny
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v uvedených oblastiach.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1992Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   "AGAS spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Janka Alexyho 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu propagačných filmov, relácií a reklamných šotov pre odvysielanie v televízii a rozhlase
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu plošnej inzercie v denníkoch, ostatných periodikách a tiskopisoch
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom najmä s nábytkom, bytovými doplnkami a s drevovýrobkami
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie príslušného štátneho orgánu
   sprostredkovanie prenájmu poľovných revírov a poplatkových odstrelov zveriny
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v uvedených oblastiach.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia