Vytvoriť faktúru

ESWELD SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESWELD SK
IČO 30776465
DIČ 2020341345
IČ DPH SK2020341345
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESWELD SK
Závadská 8
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 418 €
Zisk 3 023 €
Aktíva 111 308 €
Vlastný kapitál 42 557 €
Kontaktné informácie
Email p-koubek@weldconsult.sk
Phone(s) 0244680477, 0244873522, 0244873523, 0244873524, 0244889185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,857
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,857
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,857
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,305
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,039
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,501
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 79,162
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,582
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,494
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 34,393
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,023
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,580
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,268
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,312
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,053
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,043
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 842
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,374
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 104,418
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 60,202
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,660
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,556
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 100,077
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 54,150
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 680
C. Služby (účtová skupina 51) 8,963
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,702
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,428
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,341
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,069
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 359
M. Nákladové úroky (562) 229
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -358
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,983
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776465 DIČ: 2020341345 IČ DPH: SK2020341345
 • Sídlo: ESWELD SK, Závadská 8, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Prokop Koubek, CSc. Závadská 8 Bratislava 21.12.1998
  Ing. Mário Ondruška, PhD. Lúčna 3603/8 Senec 903 01 10.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ESWELD, spol. s r. o. 6 706 € (100%) Praha 7 Holešovice 170 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2015Nové obchodné meno:
   ESWELD SK, s r.o.
   07.04.2015Zrušené obchodné meno:
   WELDCONSULT spol. s r.o.
   10.01.2015Noví spoločníci:
   ESWELD, spol. s r. o. Stupkova 1443/3 Praha 7 Holešovice 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mário Ondruška , PhD. Lúčna 3603/8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 10.12.2014
   09.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava 831 06
   03.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava
   05.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava 851 01
   04.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava
   17.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava
   16.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Lago Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Geľnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   10.10.1995Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Lago Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Geľnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   09.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Lago Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   Ing. Josef Rychtera Masarykova 897 Roztoky u Prahy Česká republika
   10.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Lago Rajecká 10 Bratislava
   09.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Krajčovič Západný rad 3 Bratislava
   28.06.1993Nové sidlo:
   Závadská 8 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti zváracej techniky a priemyselnej elektrotechniky
   obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   prenájom a leasing tovarov uvedených v predchádzajúcich bodoch
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Josef Rychtera Masarykova 897 Roztoky u Prahy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   27.06.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a) Obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti zváracej techniky a priemyselnej elektorotechniky
   b) Obchodná činnosť s priemyslovým a spotrebným tovarom
   c) Prenájom a leasing tovarov uvedených v bodoch a, b.
   d) Vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti v oblasti uvedených v bodoch a, b, c.
   e) Tovar, na vývoz a dovoz ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie je možné dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Rychtera Sibírska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   WELDCONSULT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) Obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti zváracej techniky a priemyselnej elektorotechniky
   b) Obchodná činnosť s priemyslovým a spotrebným tovarom
   c) Prenájom a leasing tovarov uvedených v bodoch a, b.
   d) Vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti v oblasti uvedených v bodoch a, b, c.
   e) Tovar, na vývoz a dovoz ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie je možné dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Igor Krajčovič Západný rad 3 Bratislava
   Josef Rychtera Sibírska 54 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia